Matematiikka – Alfa

Koulu-aste: Lukio

Alfa 1 – Matematiikkaa kaikille on uuden opetussuunnitelman mukainen kaikille yhteisen lukion matematiikan kurssin kirja. Kirja on suunniteltu herättämään kiinnostusta matematiikan opiskeluun riippumatta siitä, jatkaako opiskelija matematiikan lyhyeen tai pitkään oppimäärään. Vaiheittaiset esimerkit, videot, havainnollistavat GeoGebra-sovelmat ja erilaiset tehtävät pyrkivät helpottamaan opiskelun eriyttämistä ja tukemaan eritasoisten opiskelijoiden matemaattisten taitojen karttumista. Kirja myös pyrkii innostamaan matematiikan opiskeluun.

Pitkä Alfa 2 -kirja on pitkän matematiikan ensimmäisen erillisen kurssin kirja. Se johdattaa Polynomifunktioiden ja -yhtälöiden pariin sähköisen materiaalin hyviä puolia hyödyntäen. Kirjan teoriaa on rikastettu videoilla sekä simulaatioilla ja osa tehtävistä on itsetarkistuvia. 

Alfa 1 – Matematiikka kaikille

  • OPS 2015
  • Hinta: 13,50 €
  • ISBN: 978-952-7237-53-3

Pitkä Alfa 2 – Polynomifunktiot ja -yhtälöt

  • OPS 2015
  • Hinta: 13,50 €
  • ISBN: 978-952-7237-76-2