Espanja – ¿Hablas español?

¿Hablas español? -kirjasarja tutustuttaa sinut espanjankielisiin kulttuureihin ja arkipäivän viestintätilanteisiin. Harjoittelet myös kertomaan itsestäsi ja toimimaan erilaisissa asiointitilanteissa. ¿Hablas español? vie espanjan kielen ja kulttuurin opiskelun sähköiseen maailmaan. Sähköinen oppikirja sisältää monimuotoista materiaalia kuten kuunteluita, videoita, tehtäviä ja tehtäväideoita, jotka rohkaisevat keskustelua ja yhdessä oppimista.

Ohje lukiokirjan tilaamiseen

Kirjasarjan kirjat

Kirjailijat

Petra Gustafsson

Petra on espanjan ja portugalin opettaja ja tulkki sekä muusikko. Hän opettaa espanjaa ja portugalia eri oppilaitoksissa Helsingissä ja Espoossa. Sähköisen oppikirjan hän näkee oivana mahdollisuutena oppia kieltä yhdistämällä tähän mennessä hyvin toimiviksi todetut ideat uusiin teknologian mahdollistamiin oppimiskeinoihin. Se, että e-Opin päivitettävä kirja pysyy jatkuvasti muuttuvan kielen mukana, on eduksi niin oppilaille kuin opettajillekin. Automaattisesti korjautuvat tehtävät jättävät enemmän aikaa suullisen kielitaidon harjoitteluun tunnilla.

Hanna Puhakka

Hanna opettaa espanjaa Helsingin aikuisopistossa. Hannaa motivoi pitkäjänteisten oppimiskokonaisuuksien kehittäminen ja opetuksen suunnittelu kaikkiin kielitaidon kehittymisen vaiheisiin. e-Opin espanjan kirjasarja sopii sekä nuorille että aikuisille. Materiaalin monimuotoisuus ja tehtäväkeskeinen lähestymistapa kannustavat itsenäiseen ja aktiiviseen oppimiseen. Aiheet ovat käytännönläheisiä ja liittyvät niihin viestintätilanteisiin, joihin ulkomaalainen espanjankielisissä maissa varmasti törmää.