Tekstinhuolto

Lukion äidinkieli ja kirjallisuus

Tekstinhuollon kirja on tarkoitettu kaikille omaa kirjallista viestintäänsä kehittäville ja asiatekstejään huoltaville. Vuorovaikutteinen oppikirja soveltuu käytettäviksi niin kouluopetukseen kuin itsenäiseenkin oppimiseen. Oppilaitoskäytössä kirjaa voi käyttää hyvin sekä ohjattuun että yksilölliseen, omaan tahtiin opiskeluun. Esimerkiksi lukiossa Tekstinhuollon kirjaa voi käyttää minkä tahansa kirjasarjan kanssa, ja se soveltuu hyvin myös erillisille kielenhuollon kursseille.

Käsikirjamaisen oppikirjan sisältö on jaoteltu selkeisiin asiakokonaisuuksiin:

  • Peruskielioppi
  • Välimerkit
  • Oikeinkirjoitus
  • Sananvalinta
  • Tekstinhuollon syventäminen

Perinteisen kielenhuollon lisäksi syvennetään tekstilajitaitoja, virke- ja lauserakenteen osaamista ja tekstin yhtenäisyyteen vaikuttavia elementtien hallintaa. Harjoitukset ovat monipuolisia, ja niitä on mahdollista tehdä myös yhteistoiminnallisesti. Oppikirja sisältää useimpien tehtävien oikeat vastaukset.

Kirja kannustaa vuorovaikutteiseen ja aktiiviseen tiedon etsintään. Perusasiat otetaan haltuun kirjan alalukujen opetustekstien ja tehtävien avulla. Opittua syvennetään ja sovelletaan kokoavien tehtävien avulla. Myös itsearviointia käytetään oppimisen tukena. Lisäksi lukuisissa harjoituksissa hyödynnetään internetlähteitä, ja soveltavissa harjoituksissa syvennetään tekstilajiosaamista ja sovelletaan opittua tuottamalla monipuolisesti erityyppisiä asiatekstejä.

Lisenssit kaikkiin käyttötarpeisiin

e-Opin digikirjat ovat saatavilla tarpeisiisi sopivalla lisenssillä.

Käyttötapa Tuotetyyppi Tuotetyypin kuvaus
Opetusryhmien oppimateriaaliksi Digikirjatilaus Se perinteisin tapa. Kirjoja ja kirjasarjoja voit hankkia oppimateriaaleiksi opetusryhmille oppilas/lukuvuosikohtaisilla lisensseillä joko suoraan e‑Opilta tai välityskanavien kautta.
Opettajan lisämateriaaliksi, havainnollistamiseen (muun oppimateriaalin rinnalla) Opiq+ opettaja Opiq+ opettaja -tilauksella saat kirjat pelkästään opettajan käyttöön ilman oppilaslisenssejä. Opiq+ opettaja -tilaus sisältää kerralla kaikki e‑Opin digikirjat lisämateriaalikäyttöön vain 99 € +alv / lukuvuosi.
Itsenäiseen opiskeluun, kertaamiseen, yo-kokeisiin valmistautumiseen… Opiq+ koti Opiq+ koti -tilauksella saat kirjamme yksittäisten oppijoiden omaan käyttöön. Opiq+ koti sisältää kerralla kaikki e‑Opin digikirjat vain 33 € / lukuvuosi.

Kirjasarjan kirjat

Kirjailijat

Mika Auramo

Mika opettaa Lohjan Yhteislyseon lukiossa äidinkieltä ja kirjallisuutta sekä tietotekniikkaa. Mika innostui e-Opissa muokattavasta Peda.net-oppikirjasta, jolla voidaan tukea tehokkaasti oppilaskeskeistä yksilöllistä oppimista.