Symbioosi & Symbiosis

Lukion biologia

e-Opin kattavat ja suositut oppimateriaalit johdattavat biologian ilmiöiden äärelle digimateriaalin parhaita puolia hyödyntäen. Symbioosi-sarja opettaa lukion biologiaa suomeksi, ja Symbiosis on suomalaisen OPS:n mukainen englanninkielinen oppimateriaalisarja lukion biologiaan.

e-Opin oppimateriaaleissa elämään liittyviä ilmiöitä esitellään selkeästi, mutta multimediarikkaasti. Sarjojen monet vuorovaikutteiset diagrammit, kaaviot ja kuvat ohjaavat tekemään omia havaintoja sekä helpottavat ilmiöihin perehtymistä ja niiden taustalla olevien teorioiden selittämistä.

Tekstejä voi kuunnella, ja opiskelijat sekä opettaja voivat tehdä materiaaliin korostuksia ja merkintöjä. Kirjoissa teoria ja tehtävät elävät sarjojen nimien mukaisesti symbioosissa, sillä teksti ja kirjoihin sisältyvät tehtävät toimivat yhteen luontevalla ja tehokkaalla tavalla niin oppimisen kuin opettamisen näkökulmasta katsottuna.

Oppikirjoihin sisältyvät monipuoliset tehtävät on jaoteltu ylioppilaskokeen rakenteen mukaisesti, mikä kehittää opiskelijoiden luonnontieteellistä ajattelua jopa korkea-asteen opintojen edellyttämällä tavalla.

Digioppimateriaalimme pysyvät aina ajan tasalla, sillä opetuksen ja tieteen parissa työskentelevät huippuoppikirjailijamme huolehtivat niiden päivittämisestä. Sarjassa nostetaankin esille tieteenalan ajankohtaisia sovelluksia ja ilmiöitä. Biotieteitä monipuolisesti esittelevä, ajankohtainen materiaali kannustaa opiskelijoita ottamaan kantaa ja osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Digikirjoihimme sisältyvistä opettajan aineistoista löytyy mm. monipuolinen tehtävistö, Abitti-kokeita ja muokattavia PowerPoint-dioja. Opettajan lisenssillä käyttöön avautuu tilattavan kirjan ohella myös kokonainen digikirjasto monialaiseksi lisämateriaaliksi.

Kattava sarja

Symbioosi- ja Symbiosis-sarjoihin julkaistaan materiaalit jokaiseen LOPS2021:n biologian moduuliin (BI1-6) sekä erillinen kertausmateriaali Symbioosi ABI. Ostaessasi englanninkielisen oppimateriaalin saat samalla lisenssillä käyttöösi myös suomenkielisen rinnakkaistuotteen. e-Opin lukiomateriaaleja voi yhdistää erilaisiksi opintojaksoiksi.

Sarjan etäesittelyt

Voit varata etäyhteydellä tapahtuvan esittelytuokion teille sopivana ajankohtana toivomustenne mukaisella sisällöllä. Esittelyssä voidaan tutustua esim. kirjan tehtävistöön ja toiminnallisuuteen, ja mukaan voi ottaa myös opettajakollegat.

Lisenssit kaikkiin käyttötarpeisiin

e-Opin digikirjat ovat saatavilla tarpeisiisi sopivalla lisenssillä.

Käyttötapa Tuotetyyppi Tuotetyypin kuvaus
Opetusryhmien oppimateriaaliksi Digikirjatilaus Se perinteisin tapa. Kirjoja ja kirjasarjoja voit hankkia oppimateriaaleiksi opetusryhmille oppilas/lukuvuosikohtaisilla lisensseillä joko suoraan e‑Opilta tai välityskanavien kautta. Sisältää Opiq+ opettaja -lisenssin opettajalle.
Opettajan lisämateriaaliksi, havainnollistamiseen (muun oppimateriaalin rinnalla) Opiq+ opettaja Opiq+ opettaja -tilauksella saat kirjat pelkästään opettajan käyttöön ilman oppilaslisenssejä. Opiq+ opettaja -tilaus sisältää kerralla kaikki e‑Opin digikirjat lisämateriaalikäyttöön vain 99 € +alv / lukuvuosi.
Itsenäiseen opiskeluun, kertaamiseen, yo-kokeisiin valmistautumiseen… Opiq+ koti Opiq+ koti -tilauksella saat kirjamme yksittäisten oppijoiden omaan käyttöön. Opiq+ koti sisältää kerralla kaikki e‑Opin digikirjat vain 3,30 € / kk.

Tutustu näytelukuihin

Huomaathan, että näyteluvut sisältävät vain teorian yhteydessä olevia pieniä testejä. Muut tehtävät sijaitsevat opettajan tehtäväkokoelmassa, jotka opettaja näkee kirjauduttuaan alustalle opettajan tunnuksilla. Tilaa tunnukset oheisesta linkistä, niin avaamme sinulle oppimateriaalit.

Kirjasarjan kirjat

Symbioosi 1: Elämä ja evoluutio (LOPS2021) *

Symbioosi 1 perehdyttää selkeästi ja havainnollisesti eliöiden yhteisiin ominaisuuksiin, elämän edellytyksiin ja biologiaan tieteenalana. Evoluutioon vaikuttavat evoluutiovoimat ja ‑mekanismit sekä eliökunta käyvät tutuiksi oppijoille niin tehokkaan teorian kuin tehtävien kautta.

Symbioosi 2: Ekologian perusteet (LOPS2021) *

Symbioosi 2 tarkastelee ekologiaa yksilötasolta ekosysteemitasolle, jopa globaaleihin ilmiöihin asti. Biodiversiteetti ilmenee niin geeneissä, lajeissa kuin elinympäristöissä. Luonnon monimuotoisuus on uhattuna, vaikka ihmisen hyvinvointi ja elämän jatkuminen nojaavat siihen.

Symbioosi 3: Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (LOPS2021) *

Symbioosi 3 tarkastelee ympäristöekologiaa, eli ihmisen toiminnan vaikutusta ympäristöön sekä luonnon monimuotoisuuteen. Opi luonnonvarojen kestävän käytön ekologiset perusteet ja perehdy ihmistoimintojen ekosysteemeissä aikaansaamiin häiriöihin.

Symbioosi 4: Solu ja perinnöllisyys (LOPS2021)

Symbioosi 4 tarkastelee solun rakennetta ja toimintaa sekä perehdyttää lukijansa DNA:han, geeneihin ja perinnöllisyyden aiheipiireihin sarjalle ominaiseen havainnolliseen tyyliin. Sarjan kirjat sisältävät monipuolisen tehtävistön.

Symbioosi 5: Ihmisen biologia (LOPS2021)

Symbioosi 5 opettaa ihmisen biologiaa tarkastellen ihmistä eläinlajina. Kirjassa syvennytään mm. ihmisen elimistön toimintaan, aineenvaihduntaan, sopeutumiin ja yksilönkehitykseen.

Symbioosi 6: Biologian sovellukset (LOPS2021)

Symbioosi 6 keskittyy biologian moninaisiin sovelluksiin. Tarkastelu kattaa niin mikrobiologian kuin bioteknologian, ja kirja tutustuttaa lukijansa myös erilaisiin lääketieteen sekä teollisuuden sovelluksiin.

Symbioosi ABI (LOPS2021)

Symbioosi ABI -oppimismateriaali on tarkoitettu ylioppilaskokeeseen valmistautuville opiskelijoille. Kirjan tekstit ja tehtävät kertaavat kaikki lukion opetussuunnitelman kuusi biologian kurssia. Materiaali on suunniteltu soveltumaan niin itsenäisille opiskelijoille kuin kertausryhmillekin.

Kirjasarjan englanninkieliset kirjat

Symbiosis 1: Life and Evolution (LOPS2021) *

Symbiosis 1 studies biology as a natural science, the common characteristics of living organisms and the basic requirements of life. The student will also learn more about the evolutionary forces and mechanisms that affect the world of living organisms and get to see how living organisms are classified. The book’s exercises are suited for various skill levels.

Symbiosis 2: The Basics of Ecology (LOPS2021) *

Symbiosis 2 studies ecology with a focus ranging from single individual to species, populations, and up to the entire biosphere. The sudy of biodiversity includes ecosystem diversity, species diversity and genetic diversity. Bidiversity is threatened, even if our wellbeing and the continuity of life depend on it.

Symbiosis 3: Human Impacts on Ecosystems (LOPS2021) *

Symbiosis 3 approaches biology from the perspective of environmental ecology. Environmental ecology studies the impact of human activities on the environment and biodiversity. The learning material introduces the ecological basis for the sustainable use of natural resources and the disturbances caused by human activities in ecosystems.

Symbiosis 4: Cells and Heredity

 • OPS 2021
 • Hinta: 19,90 € (+ alv)
 • ISBN: 978-952-7535-21-9
 • Julkaistaan: 07/2024

Symbiosis 5: Human Biology

 • OPS 2021
 • Hinta: 19,90 € (+ alv)
 • ISBN: 978-952-7535-22-6
 • Julkaistaan: 07/2024

Symbiosis 6: Applications of Biology

 • OPS 2021
 • Hinta: 19,90 € (+ alv)
 • ISBN: 978-952-7535-23-3
 • Julkaistaan: 04/2025

Kirjailijat

Justus Mutanen

Justus on innostunut biologian, kemian ja fysiikan opettaja. Hän toimi tohtorinkoulutusaikanaan koordinaattorina Helsingin yliopiston LUMA-keskuksessa, Biotieteiden opetuksen keskus BioPopissa. Tällä hetkellä Justus toimii kemian ja fysiikan lehtorina Helsinkiläisessä Vuosaaren lukiossa.

Justus on erikoistunut tutkimukselliseen ja kokeelliseen biologiaan sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttöön biologian opetuksessa.

Tuomas Aivelo

Tuomas on evoluutiobiologi ja biologian opetuksen tutkija Helsingin yliopistosta. Tuomasta innostaa nopeasti muuttuva biologian tieteenala. ”Sähköinen materiaali mahdollistaa kuvien, linkkien ja tiedonhaun aivan uudella tavalla. Muuttuvassa maailmassa biologian osaaminen on keskeistä ihmisen ja ympäristön toiminnan ymmärtämiseen. Haluan tehdä oppimateriaaleja, jotka johdattavat selkeästi ja innostavasti opiskelijaa tarttumaan tieteenalan suuriin kysymyksiin.”

Kristiina Tarkiainen

Kristiina on kokenut lukion biologian ja maantieteen lehtori Kaarinasta. Kristiina on erikoistunut sähköisten oppimateriaalien ja ympäristöjen käyttämiseen ja kehittämiseen.

Kristiina on e-Opin ensimmäinen kirjailija. Alunperin e-Opissa häntä innosti sähköisen kirjan tuomat mahdollisuudet oppimisen tukena. Niitä ei ollut kukaan tehnyt aikaisemmin.

Oppikirjailijan työssä Kristiinan mielestä parasta on asioiden pedagogisen esittämisen miettiminen ja uuden ideointi. Asiakokonaisuuksien rakentaminen sisällysluettelosta valmiiksi tuotteeksi on erittäin luovaa ja samalla ammattitaitoa vahvistavaa työskentelyä. Kirjoja tehdessä on pysynyt ajan hermolla sekä tiedollisesti että digitaalisten valmiuksien osalta. Parasta koulutusta ja pätevöitymistä ikinä.

Olli-Pekka Mäki

Olli-Pekka Mäki

Olli-Pekka on pitkän linjan ympäristöalan asiantuntija. Hän on toiminut ympäristöalan tehtävissä vuodesta 1989 lähtien ja Turun kaupungin ympäristönsuojelujohtajana vuodesta 2013 alkaen. Olli-Pekka on osallistunut moniin ympäristönsuojelun kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin. Olli-Pekka on koulutukseltaan maantieteilijä.

Leena Järvinen

Leena opettaa biologiaa, maantiedettä ja terveystietoa lukiossa ja yläkoulussa Nokialla. Mielenkiinto kehittää uudenlaista oppimista varten täysin erilaista materiaalia toi hänet mukaan oppikirjojen pariin. Tähän e-Oppi tarjosi hyvän mahdollisuuden tarjoamalla alustan, jossa vanha käsitys oppikirjasta muuttuu. Alusta alkaen sähköiseksi tehty materiaali antaa opettajalle ja oppijalle mahdollisuuden käyttää tietotekniikkaa luontevana osana oppimista.

Minna Kaarisalo

Minna on yleislääketieteen erikoislääkäri ja LT. Minna työskentelee Lääkäriliiton piiriylilääkärinä TYKS-ervan alueella sekä Kelan asiantuntijalääkärinä. Lääkärin ammattiin Minna on pätevöitynyt 20 vuoden aikana terveyskeskulääkärinä.

Symbioosi-sarjassa Minna tuo Ihmisen biologia -kurssiin lääketieteellistä asiantuntemustaan. Oppikirjailijan työssä Minnaa kiehtoo yhteistyö ja toisilta kirjoittajilta oppiminen. e-Opissa Minnaa inspiroi hyvä meininki ja korkealaatuinen e-oppimateriaalien kustannusosaaminen. Esimerkiksi Symbioosi 4 on monipuolinen ja siinä on hyödynnetty hyvin sähköisen alustan mahdollisuuksia (mm. animaatiot, videot) asioiden selittämisessä. Asioiden ymmärrys ja sitä kautta pysyvä oppiminen varmistetaan runsailla tehtävillä. Materiaali on ainutlaatuista.

Simo Veistola

Simo on pitkäaikainen oppikirjailija, joka on ollut mukana kirjoittamassa yli 80 teosta biologian ja maantieteen opetukseen vuosina 2000–2010. Simo on Forssan yhteislyseon rehtori, biologian ja maantieteen opettaja ja e-Opin kehitysjohtaja. Simon mukaan kouluihin tarvitaan nykyaikaisia ja vuorovaikutteisia oppimateriaaleja. Oppikirjailijan työssä häntä motivoi mahdollisuus kehittää opettamisen ja oppimisen mahdollisuuksia.

Annina Rostila

Annina on perinnöllisyystieteilijä, joka opettaa biologiaa, maantietoa ja kemiaa sekä toimii opetusharjoittelijoiden ohjaajana Helsingin Normaalilyseossa. Annina harrastaa lisäksi biolääketieteen ja kasvatustieteen tutkimusta. Annina on kiinnostunut opetuksen kehittämisestä, erityisesti tieto- ja viestintäteknologian käytöstä ja sen kehittämisestä opetuksessa. E-kirjojen tekeminen on luonnollinen jatkumo tälle kehitystyölle. Annina haluaa tehdä innostavia, selkeitä ja ajankohtaista tietoa sisältäviä oppimateriaaleja.