Biologia – Symbioosi

e-Opin Symbioosi on kattava ja suosittu oppimateriaalisarja lukion biologiaan. Symbioosi johdattaa biologian ilmiöiden äärelle digimateriaalin parhaita puolia hyödyntäen. Elämään liittyviä ilmiöitä esitellään selkeästi, mutta multimediarikkaasti. Sarjan monet vuorovaikutteiset diagrammit, kaaviot ja kuvat ohjaavat tekemään omia havaintoja sekä helpottavat ilmiöihin perehtymistä ja niiden taustalla olevien teorioiden selittämistä.

Reaaliaikaisesti päivittyviä tekstejä voi kuunnella, ja opiskelijat sekä opettaja voivat tehdä materiaaliin korostuksia ja merkintöjä. Sarjassa teoria ja tehtävät elävät sarjan nimen mukaisesti symbioosissa, ja tekstin ja tehtävien välistä rajaa on häivytetty luontevalla tavalla.

Oppikirjoihin sisältyvät monipuoliset tehtävät on jaoteltu ylioppilaskokeen rakenteen mukaisesti, mikä kehittää opiskelijoiden luonnontieteellistä ajattelua jopa korkea-asteen opintojen edellyttämällä tavalla.

Kattava sarja

Symbioosi-sarjaan julkaistaan materiaalit jokaiseen LOPS2021:n biologian moduuliin (BI1-6) sekä erillinen kertausmateriaali Symbioosi ABI. 

Symbioosi-sarja on saatavilla myös englanninkielisenä. Lukion biologian ja muiden luonnontieteiden opetus suomalaisen OPS:n mukaisesti onnistuu niin suomeksi kuin englanniksi e-Opin oppimateriaaleilla.

e-Opin lukiomateriaaleja voi yhdistää erilaisiksi opintojaksoiksi. Digikirjoihimme sisältyvistä opettajan aineistoista löytyy mm. Abitti-kokeita ja muokattavia PowerPoint-dioja.

Oppimateriaalien reaaliaikaisesta päivityksestä huolehtivat alan huippuoppikirjailijat, jotka työskentelevät sekä opetuksen että tieteen parissa. Sarjassa nostetaankin esille tieteenalan ajankohtaisia sovelluksia ja ilmiöitä. Biotieteitä monipuolisesti esittelevä, ajankohtainen materiaali kannustaa opiskelijoita ottamaan kantaa ja osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Sarjan etäesittelyt

Jos haluat yksin tai kollegojesi kanssa esittelyn mm. kirjan sisältämistä toiminnallisuuksista ja tehtävistä, voit varata etäyhteydellä tapahtuvan esittelyn sinulle sopivana ajankohtana.

Katso webinaaritallenne

Lisenssit kaikkiin käyttötarpeisiin

e-Opin digikirjat ovat saatavilla tarpeisiisi sopivalla lisenssillä.

Käyttötapa Tuotetyyppi Tuotetyypin kuvaus
Opetusryhmien oppimateriaaliksi Digikirjatilaus Se perinteisin tapa. Kirjoja ja kirjasarjoja voit hankkia oppimateriaaleiksi opetusryhmille oppilas/lukuvuosikohtaisilla lisensseillä joko suoraan e‑Opilta tai välityskanavien kautta.
Opettajan lisämateriaaliksi, havainnollistamiseen (muun oppimateriaalin rinnalla) Opiq+ opettaja Opiq+ opettaja -tilauksella saat kirjat pelkästään opettajan käyttöön ilman oppilaslisenssejä. Opiq+ opettaja -tilaus sisältää kerralla kaikki e‑Opin digikirjat lisämateriaalikäyttöön vain 99 € +alv / lukuvuosi.
Itsenäiseen opiskeluun, kertaamiseen, yo-kokeisiin valmistautumiseen… Opiq+ koti Opiq+ koti -tilauksella saat kirjamme yksittäisten oppijoiden omaan käyttöön. Opiq+ koti sisältää kerralla kaikki e‑Opin digikirjat vain 33 € / lukuvuosi.

Tutustu näytelukuihin

Huomaathan, että näyteluvut sisältävät vain teorian yhteydessä olevia pieniä testejä. Muut tehtävät sijaitsevat opettajan tehtäväkokoelmassa, jotka opettaja näkee kirjauduttuaan alustalle opettajan tunnuksilla. Tilaa tunnukset oheisesta linkistä, niin avaamme sinulle oppimateriaalit.

Kirjasarjan kirjat

Symbioosi 1: Elämä ja evoluutio (LOPS2021) *

Symbioosi 2: Ekologian perusteet (LOPS2021) *

Symbioosi 3: Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (LOPS2021) *

Symbioosi 4: Solu ja perinnöllisyys (LOPS2021)

Symbioosi 5: Ihmisen biologia (LOPS2021)

Symbioosi 6: Biologian sovellukset (LOPS2021)

Symbiosis 1: Life and Evolution (LOPS2021) *

Symbiosis 2: The Basics of Ecology (LOPS2021) *

Symbiosis 3: Human Impacts on Ecosystems

Kirjailijat

Justus Mutanen

Justus on innostunut biologian, kemian ja fysiikan opettaja. Hän toimi tohtorinkoulutusaikanaan koordinaattorina Helsingin yliopiston LUMA-keskuksessa, Biotieteiden opetuksen keskus BioPopissa. Tällä hetkellä Justus toimii kemian ja fysiikan lehtorina Helsinkiläisessä Vuosaaren lukiossa.

Justus on erikoistunut tutkimukselliseen ja kokeelliseen biologiaan sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttöön biologian opetuksessa.

Tuomas Aivelo

Tuomas on evoluutiobiologi ja biologian opetuksen tutkija Helsingin yliopistosta. Tuomasta innostaa nopeasti muuttuva biologian tieteenala. ”Sähköinen materiaali mahdollistaa kuvien, linkkien ja tiedonhaun aivan uudella tavalla. Muuttuvassa maailmassa biologian osaaminen on keskeistä ihmisen ja ympäristön toiminnan ymmärtämiseen. Haluan tehdä oppimateriaaleja, jotka johdattavat selkeästi ja innostavasti opiskelijaa tarttumaan tieteenalan suuriin kysymyksiin.”

Kristiina Tarkiainen

Kristiina on kokenut lukion biologian ja maantieteen lehtori Kaarinasta. Kristiina on erikoistunut sähköisten oppimateriaalien ja ympäristöjen käyttämiseen ja kehittämiseen.

Kristiina on e-Opin ensimmäinen kirjailija. Alunperin e-Opissa häntä innosti sähköisen kirjan tuomat mahdollisuudet oppimisen tukena. Niitä ei ollut kukaan tehnyt aikaisemmin.

Oppikirjailijan työssä Kristiinan mielestä parasta on asioiden pedagogisen esittämisen miettiminen ja uuden ideointi. Asiakokonaisuuksien rakentaminen sisällysluettelosta valmiiksi tuotteeksi on erittäin luovaa ja samalla ammattitaitoa vahvistavaa työskentelyä. Kirjoja tehdessä on pysynyt ajan hermolla sekä tiedollisesti että digitaalisten valmiuksien osalta. Parasta koulutusta ja pätevöitymistä ikinä.

Olli-Pekka Mäki

Olli-Pekka Mäki

Olli-Pekka on pitkän linjan ympäristöalan asiantuntija. Hän on toiminut ympäristöalan tehtävissä vuodesta 1989 lähtien ja Turun kaupungin ympäristönsuojelujohtajana vuodesta 2013 alkaen. Olli-Pekka on osallistunut moniin ympäristönsuojelun kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin. Olli-Pekka on koulutukseltaan maantieteilijä.

Leena Järvinen

Leena opettaa biologiaa, maantiedettä ja terveystietoa lukiossa ja yläkoulussa Nokialla. Mielenkiinto kehittää uudenlaista oppimista varten täysin erilaista materiaalia toi hänet mukaan oppikirjojen pariin. Tähän e-Oppi tarjosi hyvän mahdollisuuden tarjoamalla alustan, jossa vanha käsitys oppikirjasta muuttuu. Alusta alkaen sähköiseksi tehty materiaali antaa opettajalle ja oppijalle mahdollisuuden käyttää tietotekniikkaa luontevana osana oppimista.

Minna Kaarisalo

Minna on yleislääketieteen erikoislääkäri ja LT. Minna työskentelee Lääkäriliiton piiriylilääkärinä TYKS-ervan alueella sekä Kelan asiantuntijalääkärinä. Lääkärin ammattiin Minna on pätevöitynyt 20 vuoden aikana terveyskeskulääkärinä.

Symbioosi-sarjassa Minna tuo Ihmisen biologia -kurssiin lääketieteellistä asiantuntemustaan. Oppikirjailijan työssä Minnaa kiehtoo yhteistyö ja toisilta kirjoittajilta oppiminen. e-Opissa Minnaa inspiroi hyvä meininki ja korkealaatuinen e-oppimateriaalien kustannusosaaminen. Esimerkiksi Symbioosi 4 on monipuolinen ja siinä on hyödynnetty hyvin sähköisen alustan mahdollisuuksia (mm. animaatiot, videot) asioiden selittämisessä. Asioiden ymmärrys ja sitä kautta pysyvä oppiminen varmistetaan runsailla tehtävillä. Materiaali on ainutlaatuista.

Simo Veistola

Simo on pitkäaikainen oppikirjailija, joka on ollut mukana kirjoittamassa yli 80 teosta biologian ja maantieteen opetukseen vuosina 2000–2010. Simo on Forssan yhteislyseon rehtori, biologian ja maantieteen opettaja ja e-Opin kehitysjohtaja. Simon mukaan kouluihin tarvitaan nykyaikaisia ja vuorovaikutteisia oppimateriaaleja. Oppikirjailijan työssä häntä motivoi mahdollisuus kehittää opettamisen ja oppimisen mahdollisuuksia.

Annina Rostila

Annina on perinnöllisyystieteilijä, joka opettaa biologiaa, maantietoa ja kemiaa sekä toimii opetusharjoittelijoiden ohjaajana Helsingin Normaalilyseossa. Annina harrastaa lisäksi biolääketieteen ja kasvatustieteen tutkimusta. Annina on kiinnostunut opetuksen kehittämisestä, erityisesti tieto- ja viestintäteknologian käytöstä ja sen kehittämisestä opetuksessa. E-kirjojen tekeminen on luonnollinen jatkumo tälle kehitystyölle. Annina haluaa tehdä innostavia, selkeitä ja ajankohtaista tietoa sisältäviä oppimateriaaleja.