Epookki

Lukion historia

Epookki on laadukas ja kattava oppikirjasarja lukion historiaan. Helppokäyttöisten ja selkeiden Epookki-digikirjojen parissa opiskelija tutustuu keskeisiin historiallisiin ilmiöihintapahtumiin ja näkökulmiin. Samalla oppimateriaalit ohjaavat opiskelijaa omaksumaan historiatieteelle ominaisia taitoja kuten lähdekritiikkiä sekä tiedon tuottamista yksin ja ryhmässä.

e-Opin historian oppikirjat käsittelevät aihepiirejään selkeästi, monipuolisesti ja kiintoisasti. Jokainen teksti muodostaa loogisen tarinan, joka taas liittyy muihin teksteihin ja muodostaa suuremman kokonaisuuden. Tämä auttaa lukijaa hahmottamaan syy-seuraussuhteita ja muistamaan historiallisia tapahtumaketjuja.

Tekstiä tukemassa ovat näyttävät kuvat, selkeät kartat ja interaktiiviset materiaalit, jotka auttavat opiskelijaa hahmottamaan historiallisia ilmiöitä ja syy-seuraussuhteita.

Sarjan materiaalit sisältävät runsaasti monipuolisia tehtäviä kuten kertaustehtäviä, laajoja mm. ylioppilaskokeeseen valmentavia dokumenttitehtäviä sekä laaja-alaisen oppimisen eri osa-alueita tukevia tehtäviä. Tehtävät kulkevat luontevasti tekstin mukana, ja harjoitukset vahvistavat oppimista.

Epookki-sarjaan julkaistaan ainakin materiaalit LOPS2021:n historian pakollisiin moduuleihin (HI1-3) sekä ensimmäiseen valtakunnalliseen valinnaiseen moduuliin HI4. e-Opin lukiomateriaaleja voi yhdistää erilaisiksi opintojaksoiksi. 

Sarja esittelyssä

Jos haluat yksin tai kollegojesi kanssa esittelyn mm. kirjan sisältämistä toiminnallisuuksista ja tehtävistä, voit varata etäyhteydellä tapahtuvan esittelyn sinulle sopivana ajankohtana. Katso myös webinaaritallenne!

Lisenssit kaikkiin käyttötarpeisiin

e-Opin digikirjat ovat saatavilla tarpeisiisi sopivalla lisenssillä.

Käyttötapa Tuotetyyppi Tuotetyypin kuvaus
Opetusryhmien oppimateriaaliksi Digikirjatilaus Se perinteisin tapa. Kirjoja ja kirjasarjoja voit hankkia oppimateriaaleiksi opetusryhmille oppilas/lukuvuosikohtaisilla lisensseillä joko suoraan e‑Opilta tai välityskanavien kautta.
Opettajan lisämateriaaliksi, havainnollistamiseen (muun oppimateriaalin rinnalla) Opiq+ opettaja Opiq+ opettaja -tilauksella saat kirjat pelkästään opettajan käyttöön ilman oppilaslisenssejä. Opiq+ opettaja -tilaus sisältää kerralla kaikki e‑Opin digikirjat lisämateriaalikäyttöön vain 99 € +alv / lukuvuosi.
Itsenäiseen opiskeluun, kertaamiseen, yo-kokeisiin valmistautumiseen… Opiq+ koti Opiq+ koti -tilauksella saat kirjamme yksittäisten oppijoiden omaan käyttöön. Opiq+ koti sisältää kerralla kaikki e‑Opin digikirjat vain 33 € / lukuvuosi.

Tutustu näytelukuihin

Huomaathan, että näyteluvut sisältävät vain teorian yhteydessä olevia pieniä testejä. Muut tehtävät sijaitsevat opettajan tehtäväkokoelmassa, jotka opettaja näkee kirjauduttuaan alustalle opettajan tunnuksilla. Tilaa tunnukset oheisesta linkistä, niin avaamme sinulle oppimateriaalit.

Kirjasarjan kirjat

Epookki 1: Ihminen, historia ja ympäristö (LOPS2021) *

Epookki 2: Kansainväliset suhteet (LOPS2021) *

Epookki 3: Itsenäisen Suomen historia (LOPS2021) *

Epookki 4: Eurooppalainen ihminen (LOPS2021)

  • OPS 2021
  • Hinta: 7,50 € (+ alv)
  • ISBN: 978-952-7327-52-4
  • Julkaistaan: kevät 2024

Opas antiikin Roomaan

”Kaikki tiet vievät Roomaan…”

Eurooppalaiseen kulttuuriin perehdyttäessä kaikki tiet johtavat edelleen Roomaan. Antiikin kreikkalaiset loivat eurooppalaisen kulttuurin perustan, jota roomalaiset kehittivät eteenpäin ja jonka roomalaiset levittivät koko laajan valtakuntansa alueelle. Vähitellen antiikin perintöön pohjautuva kulttuuri levisi Rooman valtakuntaa laajemmallekin alueelle. Jos haluaa tuntea ja ymmärtää länsimaista kulttuuria, täytyy tuntea Roomaa.

Lukion pakollisilla historiankursseilla antiikin historiaa ehditään kuitenkin käsitellä vain vähän. Monissa lukioissa antiikin historialle on omistettu valinnainen syventävä kurssi, ja lisäksi monista kouluista tehdään opintomatkoja Roomaan. Tämän kirjan tarkoitus on toimia oppimateriaalina Rooman historian syventävällä kurssilla sekä opaskirjana opintomatkoilla. Lisäksi teos sopii Roomaan matkustavan kulttuurimatkailijan tietopakettina tai Rooman historiasta kiinnostuneen lukemistona.

Teoksessa on kolme osaa. Ensimmäisessä eli kronologisessa osassa luodaan katsaus Rooman vaiheisiin kaupungin perustamisesta Länsi-Rooman tuhoon. Tämä auttaa lukijaa jäsentämään ajankulkua ja toimii perustana seuraavalle, temaattiselle osalle. Siinä syvennytään tarkastelemaan Rooman historian ja kulttuurin keskeisiä teemoja, joita lukion pakollisilla kursseilla ei ehditä käsitellä. Kirjan päättävä topografinen osa palvelee kaikkia kulttuurista kiinnostuneita Roomaan matkaavia.

Tervetuloa matkalle eurooppalaisen kulttuurin lähteille! Viam carpamus!

Kirja on ostettavissa myös iBooks-storesta.

Kirjailijat

Martti Troberg

Martti opettaa historiaa, uskontoa ja yhteiskuntaoppia Helsingin normaalilyseossa. Oppimateriaalityössä häntä kiinnostaa eniten suurten kokonaisuuksien hahmottaminen. Historiassa eräs tärkeimmistä tehtävistä on ohjata oppilasta löytämään punainen lanka, syy-seurausyhteydet, mutta kuitenkin niin, että teksti pysyy luettavana eikä vain luettelona tapahtumista.

Esa Sundbäck

Esa Sundbäck

Esa on pitkän linjan historian opettaja Turun lyseon lukiosta. Esa kehittänyt verkkopedagogiikkaa jo vuosikymmenen ajan ja ylläpitänyt omaa historianopetukseen tarkoitettua sivustoa.

Tapio Onnela

Tapio Onnela

Tapio on suomalaisen verkko-opetuksen pioneeri Turun yliopistosta. Tapio on ollut mukana toimittamassa Agricola-verkkoportaalia vuodesta 1996 sekä koordinoinut historian verkko-opetusta suomalaisten yliopistojen välillä.

Miika Sjöman

Miika työskentelee e-Opin materiaalituotannossa ja avustaa opettajia aineistojen käytössä. Oppikirjatyössä Miikaa kiehtoo oppimiskokemuksen syventäminen yhteisöllisyyden avulla ja elinikäisen oppimisen edistäminen.