Tellus & Globe

Lukion maantiede

e-Opin lukion maantieteen oppimateriaalit erottuvat edukseen havainnollisuudellaan ja pysymällä aina ajan tasalla. Kirjat ohjaavat perehtymään maapalloomme ja sen ilmiöihin maantieteellistä maailmankuvaa avartaen. Tellus-sarja opettaa lukion maantiedettä suomeksi, ja Globe on suomalaisen OPS:n mukainen englanninkielinen oppimateriaalisarja lukion maantieteeseen.

e-Opin digikirjoissa selkeästi jäsennelty ja havainnollisesti esitetty teoria nivoutuu luontevasti yhteen reaaliaikaisen aineiston, mielenkiintoisten esimerkkitapausten ja monipuolisten tehtävien kanssa. Oppimateriaaleihin sisältyy laaja tehtävistö. Maantieteellisen ajattelun kehittymistä tukevat tehtäväkokonaisuudet on jaoteltu ylioppilaskokeen rakenteen mukaisesti kolmeen kategoriaan.

Tellus- ja Globe-sarjat sisältävät runsaasti havainnollista geomediaa: interaktiivista materiaalia, karttoja ja monipuolista ajassa elävää sisältöä. Oppikirjat ohjaavat luontevasti käyttämään geomediataitoja niin paikallisen kuin globaalin tiedon hankinnassa ja soveltamisessa. Jatkuvasti päivittyvien aineistojen kautta materiaalit elävät tiiviisti ajassa ja kannustavat opiskelijoita ottamaan kantaa lähiympäristössä ja muualla maailmassa tapahtuviin muutoksiin. 

Sarjojen kirjoihin sisältyy kattavat opettajanmateriaalit. Opettajain aineistoon kuuluu mm. Abitti-kokeita ja tehtävien mallivastauksia. Opettaja voi pitää testejä kätevän tehtävätyökalun avulla ja valita siihen joko valmiita tai omia tehtäviä. Opettajan lisenssillä käyttöön avautuu tilattavan kirjan ohella myös kokonainen digikirjasto monialaiseksi lisämateriaaliksi.

Ostaessasi englanninkielisen oppimateriaalin saat samalla lisenssillä käyttöösi myös suomenkielisen rinnakkaistuotteen.

Oppikirjailijat

Tellus- ja Globe-sarjojen takana on osaava ja innovatiivinen joukko kokeneita maantieteen opettajia, pitkän linjan oppikirjailijoita ja tutkijoita, joista mainittakoon professori Jussi Jauhiainen. Tekijäryhmä täydentyi juuri uudenlaisten maantieteellisten esitystapojen asiantuntijalla Juha-Pekka Salmisella.

Sarjan etäesittely

Voit varata etäyhteydellä tapahtuvan esittelytuokion teille sopivana ajankohtana toivomustenne mukaisella sisällöllä. Esittelyssä voidaan tutustua esim. kirjan tehtävistöön ja toiminnallisuuteen, ja mukaan voi ottaa myös opettajakollegat.

Lisenssit kaikkiin käyttötarpeisiin

e-Opin digikirjat ovat saatavilla tarpeisiisi sopivalla lisenssillä.

Käyttötapa Tuotetyyppi Tuotetyypin kuvaus
Opetusryhmien oppimateriaaliksi Digikirjatilaus Se perinteisin tapa. Kirjoja ja kirjasarjoja voit hankkia oppimateriaaleiksi opetusryhmille oppilas/lukuvuosikohtaisilla lisensseillä joko suoraan e‑Opilta tai välityskanavien kautta. Sisältää Opiq+ opettaja -lisenssin opettajalle.
Opettajan lisämateriaaliksi, havainnollistamiseen (muun oppimateriaalin rinnalla) Opiq+ opettaja Opiq+ opettaja -tilauksella saat kirjat pelkästään opettajan käyttöön ilman oppilaslisenssejä. Opiq+ opettaja -tilaus sisältää kerralla kaikki e‑Opin digikirjat lisämateriaalikäyttöön vain 99 € +alv / lukuvuosi.
Itsenäiseen opiskeluun, kertaamiseen, yo-kokeisiin valmistautumiseen… Opiq+ koti Opiq+ koti -tilauksella saat kirjamme yksittäisten oppijoiden omaan käyttöön. Opiq+ koti sisältää kerralla kaikki e‑Opin digikirjat vain 3,30 € / kk.

Tutustu näytelukuihin

Huomaathan, että näyteluvut sisältävät vain teorian yhteydessä olevia pieniä testejä. Muut tehtävät sijaitsevat opettajan tehtäväkokoelmassa, jotka opettaja näkee kirjauduttuaan alustalle opettajan tunnuksilla. Tilaa tunnukset oheisesta linkistä, niin avaamme sinulle oppimateriaalit.

Kirjasarjan kirjat

Tellus 1: Maailma muutoksessa (LOPS2021) *

Tellus 1 tutustuttaa maantieteeseen tieteenalana ja tarkastelee muutoksia ympäristössä ja ihmiskunnassa, tarkastellen kattavasti niin ilmiöitä, haasteita kuin mahdollisia ratkaisukeinoja. Sarja hyödyntää runsaasti geomediaa ja reaaliaikaisia materiaaleja ja sisältää runsaan tehtävistön.

Tellus 2: Sininen planeetta (LOPS2021)

Tellus 2 käsittelee luonnonmaantiedettä. Kirja tutkii maapalloa ja sen ilmiöitä niin maapallon pinnalta kuin sen pinnan alta luoden havainnollisen ja selkeän kuvan mm. maan ilma- ja vesikehästä, kasvillisuudesta, litosfäärilaattojen liikkeistä, vulkanismista ja eroosiosta.

Tellus 3: Yhteinen maailma (LOPS2021)

Tellus 3 opettaa ihmismaantiedettä arkisen paikallisista asioista aina globaaleihin ilmiöihin. Kirja käsittelee esimerkiksi väestöön, kulttuuriin, kaupungistumiseen liittyviä aihepiirejä, tarkastelee luonnonvaroja ja tuotantoa sekä pureutuu ihmisten liikkumiseen ja vuorovaikutukseen liittyviin teemoihin nykyaikaisen geomedian avustuksella.

Tellus 4: Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (LOPS2021)

Tellus 4 tarkastelee geomediaa ja sen sovelluksia niin paikallisella kuin globaalilla tasolla. Teos kannustaa oppijaa soveltamaan karttuvaa osaamistaan, osallistumaan ja vaikuttamaan.

Kirjasarjan englanninkieliset kirjat

Globe 1: The Changing Planet (LOPS2021) *

Globe 2: The Blue Planet (LOPS2021)

Globe 3: Our Common Planet (LOPS2021)

  • OPS 2021
  • Hinta: 19,90 € (+ alv)
  • ISBN: 978-952-7535-05-9

Globe 4: Geomedia – Study, Participate and Advocate (LOPS2021)

  • OPS 2021
  • Hinta: 19,90 € (+ alv)
  • ISBN: 978-952-7535-20-2
  • Julkaistaan: 07/2024

Kirjailijat

Jussi Jauhiainen

Jussi on maantieteen professori Turun yliopistossa. Hän opettaa ja tutkii alueiden, kaupunkien ja innovaatioden kehitykseen liittyviä aihepiirejä sekä turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten muuttoliikettä. Hän on asunut yli 10 maassa ja vieraillut yli 70 valtiossa, joten matkailu työn ohessa tai muuten vaan kiinnostaa. Hän on julkaissut useita maantieteen koulu- ja yliopisto-oppikirjoja Suomessa ja Virossa ja reilut 200 tieteellistä julkaisua.

Juha-Pekka Salminen

Juha-Pekka opettaa Tampereella Hatanpään koulussa maantietoa ja biologiaa e-Opin kirjasarjoilla. Hän on kiinnostunut VR/AR-tekniikan tuonnista maantiedon opetukseen ja kehittänyt niihin perustuvaa materiaalia kirjoihimme. Hän on käyttänyt opetuksessaan useita vuosia erilaisia VR-laitteita (virtuaalitodellisuus). Juha-Pekka harrastaa mm. drone- ja 360-kuvausta, mikä näkyy hänen kädenjälkenään oppikirjoissa. Hänen mielestä parasta on kirjojen muokattavuus sekä aineistojen lisääminen omaan kirjaan. Padlet-seinät, Thinglink-kuvat, H5P-aineistot sekä omat videot on helppo upottaa kirjaan. Uusien ajankohtaisten aiheiden käsittely helpottuu myös, kun kirjaan voi suoraan siirtää reaaliaikaista tietoa.

Simo Tolvanen

Simo on lukion biologian ja maantieteen lehtori. Hän on on tehnyt ja käyttänyt sähköisiä oppimateriaaleja vuodesta 2002 alkaen sekä toiminut maantieteen paikkatieto-opetuksen kehittäjänä Suomessa ja kansainvälisesti. Hän on vieraillut yli 50 valtiossa ja valokuvannut matkoillaan kymmenien tuhansien kuvien kokoelman, jota on hyödynnetty laajasti myös Tellus-sarjan kuvituksessa.

Simo Veistola

Simo on pitkäaikainen oppikirjailija, joka on ollut mukana kirjoittamassa yli 80 teosta biologian ja maantieteen opetukseen vuosina 2000–2010. Simo on Forssan yhteislyseon rehtori, biologian ja maantieteen opettaja ja e-Opin kehitysjohtaja. Simon mukaan kouluihin tarvitaan nykyaikaisia ja vuorovaikutteisia oppimateriaaleja. Oppikirjailijan työssä häntä motivoi mahdollisuus kehittää opettamisen ja oppimisen mahdollisuuksia.