Bitti

Lukion tietotekniikka

Bitti-sarja antaa lukiolaiselle työkalut menestyä digitaalisessa ylioppilaskokeessa. Sarjan teokset opettavat tietoteknisiä taitoja kuten toimisto-ohjelmistojen, vektorigrafiikan sekä kuvankäsittelyn perusteita.

Kirjat sisältävät paljon harjoituksia ja sopivat siten täydellisesti tietotekniikan opetuksen kurssikirjoiksi. Tehtävät eivät taatusti lopu kesken. Harjoitukset muodostavat oppimista tukevan kokonaisuuden, joka alkaa perusteista ja etenee vähitellen soveltaviin poikkitieteellisiin harjoitteisiin.

Lisenssit kaikkiin käyttötarpeisiin

e-Opin digikirjat ovat saatavilla tarpeisiisi sopivalla lisenssillä.

Käyttötapa Tuotetyyppi Tuotetyypin kuvaus
Opetusryhmien oppimateriaaliksi Digikirjatilaus Se perinteisin tapa. Kirjoja ja kirjasarjoja voit hankkia oppimateriaaleiksi opetusryhmille oppilas/lukuvuosikohtaisilla lisensseillä joko suoraan e‑Opilta tai välityskanavien kautta.
Opettajan lisämateriaaliksi, havainnollistamiseen (muun oppimateriaalin rinnalla) Opiq+ opettaja Opiq+ opettaja -tilauksella saat kirjat pelkästään opettajan käyttöön ilman oppilaslisenssejä. Opiq+ opettaja -tilaus sisältää kerralla kaikki e‑Opin digikirjat lisämateriaalikäyttöön vain 99 € +alv / lukuvuosi.
Itsenäiseen opiskeluun, kertaamiseen, yo-kokeisiin valmistautumiseen… Opiq+ koti Opiq+ koti -tilauksella saat kirjamme yksittäisten oppijoiden omaan käyttöön. Opiq+ koti sisältää kerralla kaikki e‑Opin digikirjat vain 33 € / lukuvuosi.

Kirjasarjan kirjat

Bitti 1: LibreOffice-harjoituskirja

Mitä LibreOffice-ohjelmalla voi tehdä? LibreOffice on täysi toimisto-ohjelma, jolla onnistuu tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, diaesityksen tekeminen, matemaattiset kaavat ja piirtäminen. Tässä kirjassa on lähdetty ongelmista ja pyritty etsimään ongelmille ratkaisu käyttäen LibreOffice-ohjelmaa. Tämä kirja katsoo pitkälle tulevaisuuteen ja osoittaa, että tietotekniset taidot ovat kaikkien saavutettavissa. Kirjan harjoitukset ovat sellaisia, että niitä voi hyödyntää monissa eri yhteyksissä, eriasteisten opintojen yhteydessä tai erilaisissa elämäntilanteissa. Materiaali antaa hyvän pohjan tietokonepohjaiselle ongelman ratkaisulle  taidolle, jota tarvitaan tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa.

Kirja on laadittu siten, että se muodostaa yhtenäisen loogisesti etenevän kokonaisuuden. Kirjassa on yhden atk-kurssin teoria ja harjoitukset. Tässä kirjassa yksi kappale vastaa yhtä oppituntia, joka on 7590 minuutin kokonaisuus. Harjoituksia on reilusti enemmän kuin yhden kurssin aikana ehtii tekemään. Toivottavasti kirjasta muodostuu samalla lähdeaineisto, johon on helppo palata myös, kun tietotekniikkaa sovelletaan käytäntöön muissa yhteyksissä. Tämä kirja on poikkitieteellinen eli sivuaa maantiedettä, biologiaa, kemiaa, fysiikkaa, matematiikkaa, terveystiedettä, yhteiskuntaoppia jne. Yhdistävänä tekijä on tietotekniikka.

Toivotamme innostavia hetkiä kirjan ja LibreOffice-ohjelman parissa!

Bitti 2: Inkscape-harjoituskirja

Inkscape on ohjelma, jonka jokainen voi ladata Internetistä ilmaiseksi omaan käyttöönsä. Tämä kirja on tarkoitettu vektorigrafiikan piirtämisen opiskeluun Inkscapen avulla. Kirjaa voi käyttää itseopiskeluun tai opiskeluun esimerkiksi toisen asteen oppilaitoksissa, kuten ammattikouluissa, joissa tarvitaan vektorigrafiikan opettamiseen oppikirjaa.

Kirja sisältää teorian sekä valmiit harjoitukset yhdelle kurssille. Harjoituksia on kahdenlaisia: askel askeleelta harjoituksia ja soveltavia harjoituksia. Kirjan avulla on helppo opiskella kurssillinen vektorigrafiikan käyttöä, josta on hyötyä sekä opiskellessa että työelämässä. Myös piirtämistä harrastavat hyötyvät kirjan tiedoista.

Oppikirja on laadittu spiraaliperiaatteella eli oletetaan, että aikaisemmin käyty asia osataan, kun mennään uuteen kappaleeseen. Vanhoja asioita kerrataan ja syvennetään uudessa kappaleessa. Harjoitusten tekemiseen kannattaa käyttää mahdollisimman paljon aikaa. Kirja yhtenäistää opetettavan asian ja käyttäjä saa kirjasta elinikäisen tietolähteen oman harrastustoiminnan ja piirtämistaidon ylläpitäjänä. Kirjaa voi suositella itseopiskelumateriaaliksi jo myös työelämässä oleville ihmisille, jotka ovat kiinnostuneet vektorigrafiikan piirtämisestä tietokoneella.

Bitti 3: GIMP-harjoituskirja

Jokainen meistä ottaa valokuvia. Omia valokuvia voi parannella kuvankäsittelyohjelmalla. Tällöin tulee mietittyä seuraavia kysymyksiä: Kuinka korjaan valokuvien värivirheitä? Kuinka teen valokuvista teräviä kuvia? Kuinka poistan kuvasta ylimääräisiä kohteita? Kuinka muutan kuvan tummuusastetta? Näihin ja moniin muihin kuvankäsittelyn peruskysymyksiin tämä kirja vastaa.

GIMP on avoimen lähdekoodin kuvankäsittelyohjelma, jonka jokainen voi ladata ja asentaa veloituksetta itsellensä. Bitti 3 on harjoituskirja, joka esittelee kuvankäsittelyä GIMP-ohjelmalla. Kirja sopii itseopiskelun lisäksi esimerkiksi kuvankäsittelykurssin oppikirjaksi 2. asteen oppilaitoksiin, joissa lähdetään kuvankäsittelyn alkeista. Kirja jakaantuu kappaleisiin, joista jokainen vastaa 75–90 minuutin oppituntia. Perusasia on esitetty ensimmäisessä 14 kappaleessa, minkä jälkeen asiaa sovelletaan ja syvennetään. Harjoituksia on kirjassa reilusti yli sen, mitä yhden kurssin aikana ehtii tekemään. Toivottavasti kirjasta muodostuu myös elinikäisen harrastustoiminnan lähdemateriaali, jolloin kirjan harjoituksiin on helppo palata aina uudestaan ja uudestaan.

Kappaleet olisi hyvä käydä läpi numerojärjestyksessä, sillä uusi asia rakentuu aina vanhan päälle. Kirjan alkupuolisko käsittelee valintatyökaluja ja tasojen muokkausta. Loppupuolisko taas käsittelee erilaisia sivellintyökaluja. Jokaisessa kappaleessa on harjoituksia, jotka sisältävät tarvittavat valokuvat ladattavaksi. Näiden valokuvien ansiosta harjoitusten tekeminen on helppoa ja nopeaa. Lisäksi tehtävät on ohjeistettu askel askeleelta, joten kuvankäsittelyn prosessi tulee harjoitusten myötä tutuksi. Koska harjoituksia on monenlaisia, löytää helposti tarttumapintaa omien kuvien monipuoliselle käsittelylle. Kirjan viimeinen kappale sisältää soveltavat harjoitukset, joilla pääsee testaamaan oppimaansa.

Toivottavasti kirja innostaa myös valokuvaamaan ja muokkaamaan omia valokuviaan!

Kirjailijat

Tuomo Riekkinen

Tuomo toimii opettajana Pyhäselän koulussa ja lukiossa. Yläkoulussa Tuomo opettaa ATK:ta, matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa sekä lukiossa ATK:ta. Tuomo hakeutui e-Opin kirjailijaksi, koska hän innostui Peda.netin muokkaamista ja yhteisöllistä oppimista tukevista mahdollisuuksista.