Yhteiskuntaoppi

Koulu-aste: Lukio

Yhteiskuntaoppi-sarja vie lukijan syvälle Suomen valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään. Kirjojen avulla tulevat tutuiksi yhteiskunnan perusrakenteet, vallankäyttö sekä vaikuttamismahdollisuudet. Oppimateriaalin esimerkeissä on hyödynnetty ajankohtaisia tapahtumia, joita vasten yhteiskunnallisia kysymyksiä voidaan peilata.

Kirjan käyttäjä voi myös halutessaan rikastaa teosta omilla muistiinpanoillaan ja liittämällä päiväkohtaisia uutisia osaksi kirjaa. Sarjan tehtävät auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia sekä ottamaan kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Monivalintatehtävät tuovat välittömän palautteen omasta osaamisesta.

eYhteiskuntaoppi 1: Suomalainen yhteiskunta

  • OPS 2015
  • Hinta: 13,50 €
  • ISBN: 978-952-7237-60-1