Yhteiskuntaoppi – Yhteisö

Yhteisö-sarja ohjaa opiskelijaa perehtymään yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja kasvamaan yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneeksi ja aktiiviseksi kansalaiseksi. Sarjan materiaalit luovat opiskelijalle kuvaa eri yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteen sisällöistä ja tutkimuskohteista.

Sarjan materiaalit käsittelevät yhteiskunnallisia ilmiöitä monipuolisesti ja helposti ymmärrettävästi. Oppimateriaalien esimerkeissä on hyödynnetty ajankohtaisia tapahtumia, joita vasten yhteiskunnallisia kysymyksiä voidaan peilata. Monipuolisten tekstien lisäksi materiaali sisältää runsaasti linkkejä erilaisiin artikkeleihin, videoihin ja tietolähteisiin, joiden avulla opiskelija voi syventää tietämystään käsitellyistä aiheista.

Kirjan tehtävät auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia sekä ottamaan kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Monivalinta- ja käsitetehtävät auttavat opiskelijaa testaamaan osaamistaan ja kertaamaan opittuja asioita. Monipuoliset tiedonhaku-, analyysi– ja vuorovaikutustehtävät kehittävät opiskelijan medialukutaitoa sekä auttavat häntä omaksumaan tärkeitä yhteiskunnallisia taitoja. Lukukohtaisten tehtävien lisäksi materiaalit sisältävät aihekohtaisia kertaustehtäviä, jotka koostuvat nopeista monivalintatehtävistä ja eritasoisista ylioppilaskoetehtävistä.

Yhteisö-sarjaan julkaistaan materiaalit LOPS2021:n moduuleihin 1-3 (YH1-3). Lukiomateriaalejamme voi yhdistellä erilaisiksi opintojaksoiksi. Kirjoihin voi käytön alkaessa kirjautua mm. Google tai MPASS-tunnuksilla.

Sarja esittelyssä

Jos haluat yksin tai kollegojesi kanssa esittelyn mm. kirjan sisältämistä toiminnallisuuksista ja tehtävistä, voit varata etäyhteydellä tapahtuvan esittelyn sinulle sopivana ajankohtana.

Tutustu näytelukuihin

Huomaathan, että näyteluvut sisältävät vain teorian yhteydessä olevia pieniä testejä. Muut tehtävät sijaitsevat opettajan tehtäväkokoelmassa, jotka opettaja näkee kirjauduttuaan alustalle opettajan tunnuksilla. Tilaa tunnukset oheisesta linkistä, niin avaamme sinulle oppimateriaalit.

Ohje lukiokirjan tilaamiseen

Kirjasarjan kirjat

Yhteisö 1: Suomalainen yhteiskunta (LOPS2021) *

Yhteisö 2: Taloustieto (LOPS2021) *

  • OPS 2021
  • Hinta: 7,50 € (+ alv)
  • ISBN: 978-952-7327-55-5
  • Julkaistaan: lukuvuosi 2022–2023

Yhteisö 3: Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (LOPS2021) *

  • OPS 2021
  • Hinta: 7,50 € (+ alv)
  • ISBN: 978-952-7327-86-9
  • Julkaistaan: lukuvuosi 2022–2023

Kirjailijat

Saara Ikonen

Saara opettaa historiaa, yhteiskuntaoppia ja filosofiaa Helsingin Uudessa yhteiskoulussa. Saaralla on jo yli kymmenen vuoden kokemus opetuksen digitalisoitumisesta ja hän toimii myös koulun apulaisrehtorina vastaten pedagogisesta kehittämisestä. Oppikirjailijan työssä Saaraa innostaa digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja hän haluaa hyödyntää omaa osaamistaan sekä näkemyksiään oppimateriaalin tuotannossa.

Mika Levy

Mika toimii Itä-Suomen yliopiston Tulliportin normaalikoulussa lukion ja yläkoulun historian ja yhteiskuntaopin opettajana sekä opetusharjoittelun ohjaavana opettajana. Oppikirjailijan työssä Mikaa innostaa mahdollisuus rakentaa oppilaslähtöisiä, pedagogisesti mietittyjä ratkaisuja sekä kehittää niihin sopivia materiaaleja.

Veli-Matti Rautio

Veli-Matti Rautio

Timo Tikkala

Timo opettaa historiaa ja yhteiskuntaoppia Kemin lyseon lukiossa ja Hepolan koulussa. Oppikirjailijan työssä Timoa motivoi mahdollisuus tarkastella opettamista laajasti ja tutkia erilaisia oppimisen näkökulmia yhteistyössä muiden oppikirjailijoiden kanssa.