Suomi toisena kielenä – Valoa

Erityisesti yläkoulun valmistavaan opetukseen suunniteltu Valoa – suomi toisena kielenä tuo raikkaan näkökulman nuorille suomen kielen oppimiseen. Materiaali pyrkii auttamaan nuoria selviytymään suomenkielisessä arjessa tuomalla esille ihmisten kohtaamisiin liittyviä tilanteita sekä niissä toimimisen tapoja.

Materiaalissa videot toimivat pohjana luvuille, joissa käydään läpi aihepiirejä sosiaalisten suhteiden rakentamisesta ja arjen hallinnasta kohti monipuolisempia sisältöjä. Tehtävät ovat monitasoisia: tilanteista edetään havainnoinnin ja jäljittelyn kautta omaan kielen tuottamiseen.

Materiaalin ovat tehneet opettajat Sanna Mustonen ja Nina Reiman Jyväskylän yliopistosta.

Tutustu näytelukuihin

Huomaathan, että näyteluvut sisältävät vain teorian yhteydessä olevia pieniä testejä. Muut tehtävät sijaitsevat opettajan tehtäväkokoelmassa, jotka opettaja näkee kirjauduttuaan alustalle opettajan tunnuksilla. Tilaa tunnukset oheisesta linkistä, niin avaamme sinulle oppimateriaalit.

Kirjasarjan kirjat

Kirjailijat

Sanna Mustonen

Sanna Mustonen

Nina Reiman

Nina Reiman