Suomi toisena kielenä – Valoa

e-Oppi julkaisi jo kauan odotetun, erityisesti yläkoulun valmistavaan opetukseen suunnitellun suomi toisena kielenä -materiaalin Valoa. Sen tarkoituksena on tuoda raikas näkökulma erityisesti nuorille suomen kielen oppimiseen. Materiaali pyrkii auttamaan nuoria selviytymään suomenkielisessä arjessa tuomalla esille ihmisten kohtaamisiin liittyviä tilanteita sekä niissä toimimisen tapoja.

Materiaalissa videot toimivat pohjana luvuille, joissa käydään läpi aihepiirejä sosiaalisten suhteiden rakentamisesta ja arjen hallinnasta kohti monipuolisempia sisältöjä. Tehtävät ovat monitasoisia: tilanteista edetään havainnoinnin ja jäljittelyn kautta omaan kielen tuottamiseen. Oppimateriaalia voi myös hyödyntää oppimisalustana, ja ryhmä tai oppilaat erikseen voivat kerätä esimerkiksi omaa sanakirjaansa, keskustella ajankohtaisista aiheista ja tehdä yhteisöllisiä tehtäviä materiaalin sisällä. Materiaalin ovat tehneet opettajat Sanna Mustonen ja Nina Reiman Jyväskylän yliopistosta.

Kirjasarjan kirjat

Kirjailijat

Sanna Mustonen

Sanna Mustonen

Nina Reiman

Nina Reiman