Maantiede – Tellus

Koulu-aste: Lukio

Tellus tuo maantieteen opiskelun uudelle aikakaudelle: Aineistot ovat reaaliaikaisia ja tehtäviä tehdään sähköisesti. Maantiede on e-kirjassa nykyaikainen, tässä hetkessä oleva oppiaine!

Nykyaikaisen ja interaktiivisen e-kirjan avulla on erinomaiset mahdollisuudet saavuttaa uuden opetussuunnitelman tavoitteet. Esimerkiksi tavoite ”osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa globaaleja kysymyksiä koskevan tiedon hankinnassa, analysoinnissa ja esittämisessä sekä osaa seurata ja kriittisesti arvioida ajankohtaisia alueellisia uutisia eri medioissa” on parhaiten saavutettavissa e-kirjalla.

E-kirja mahdollistaa reaaliaikaisen aineiston käytön opiskelussa: kirjaan on upotettu ja linkitetty kymmeniä karttoja ja aineistoja, jotka päivittyvät koko ajan. Telluksen kanssa tietokoneen tai tabletin tuominen oppitunnille kannattaa.

Telluksessa on yhdistetty perinteinen oppi- ja työkirja. Tekstin ja tehtävien välistä rajaa on häivytetty. Tehtävät on jaettu kahteen osioon, perustehtäviin ja soveltaviin tehtäviin. Osa tehtävistä on interaktiivisia ja opsikelijoita väsymättömästi testaavia. Osassa tehtäviä opetetaan tietoaines, jonka jälkeen seurataan sen toteutumista esimerkkitapauksissa. Tehtävien suuri määrä varmistaa sen, että opitaan perusasiat ja osataan soveltaa teoriaa käytäntöön.

Tellus 1: Maailma muutoksessa

 • OPS 2015
 • Hinta: 13,50 €
 • ISBN: 978-952-7237-21-2

Tellus 2: Sininen planeetta

 • OPS 2015
 • Hinta: 13,50 €
 • ISBN: 978-952-7237-22-9

Tellus 3: Yhteinen maailma

 • OPS 2015
 • Hinta: 13,50 €
 • ISBN: 978-952-7237-23-6

Tellus 4: Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta

 • OPS 2015
 • Hinta: 13,50 €
 • ISBN: 978-952-7237-24-3

Tellus 1 (LOPS2021)

 • OPS 2021
 • Hinta: 13,50€
 • ISBN: 978-952-7327-40-1
 • Julkaistaan 12/2020