Maantiede – Tellus

Tellus-sarja ohjaa perehtymään maapalloomme ja sen ilmiöihin maantieteellistä maailmankuvaa avartaen. Sarjan materiaalit ovat kattavia ja tieto niissä selkeästi jäsenneltyä. Havainnollisesti esitetty teoria nivoutuu luontevasti yhteen reaaliaikaisen aineiston, mielenkiintoisten esimerkkitapausten ja monipuolisten tehtävien kanssa. Maantieteellisen ajattelun kehittymistä tukevat tehtäväkokonaisuudet on jaoteltu ylioppilaskokeen rakenteen mukaisesti kolmeen kategoriaan.

Tellus-sarja sisältää runsaasti havainnollista geomediaa: interaktiivista materiaalia, karttoja ja monipuolista ajassa elävää sisältöä. Sarja ohjaa luontevasti käyttämään geomediataitoja niin paikallisen kuin globaalin tiedon hankinnassa ja soveltamisessa. Jatkuvasti päivittyvien aineistojen kautta materiaalit elävät tiiviisti ajassa ja kannustavat opiskelijoita ottamaan kantaa lähiympäristössä ja muualla maailmassa tapahtuviin muutoksiin. 

Sarjan kattavat opettajanmateriaalit sisältävät mm. Abitti-kokeita ja tehtävien mallivastauksia. Opettaja voi pitää testejä kätevän tehtävätyökalun avulla ja valita siihen joko valmiita tai omia tehtäviä. Saatavilla myös englanninkielisenä!

Oppikirjailijat

Tellus-sarjan takana on osaava ja innovatiivinen joukko kokeneita maantieteen opettajia, pitkän linjan oppikirjailijoita ja tutkijoita, joista mainittakoon professori Jussi Jauhiainen. Tekijäryhmä täydentyi juuri uudenlaisten maantieteellisten esitystapojen asiantuntijalla Juha-Pekka Salmisella

Tellus huomioi sekä opettajan että opiskelijan

Tutustu Telluksen ominaisuuksiin oheisen diasarjan ja ominaisuustaulukon avulla. Katso myös webinaaritallenne.

OminaisuusTellus
Opettaja voi lisätä digikirjaan aineistoa– Voi lisätä omia tehtäviä, tekstiä ja tiedostoja
– Päivitykset näkyvät kaikissa opintojaksoissa, joissa sama digikirja käytössä
Kirjassa navigointiKirjainmerkki ohjaa aina käsiteltävään lukuun, samoin annetut tehtävät näkyvät etusivulla
– Rakenne selkeä
Oppimisen analytiikka– Havainnollinen
– Näkymää voi suodattaa mm. koti- ja tuntitehtävien, kokeiden ja tietyn aikavälin osalta
– Näyttää helpoimman ja vaikeimman tehtävän
– Opiskelijalla sama suodatusmahdollisuus koskien omaa oppimista
Yksilöllistäminen– Opettaja voi kohdentaa tehtäviä
Digikirjoja voi yhdistellä– Yhdistäminen kätevää
Tekoälyavusteinen haku näyttää, jos asiaa käsitellään aiemmin tai myöhemmin samassa aineessa tai eri oppiaineissa
Toimintoja opettajalle– Henkilökohtainen korostus- ja muistiinpanotoiminto
Hakutoiminto
– Helppokäyttöinen tehtävä- ja koetyökalu
Tehtäväkokonaisuuksia / testejä voi laatia etukäteen, valita tehtäviä eri luvuista tai itse luomista tehtävistä
Havaintomateriaali napin painalluksella projektoriin
Käsitteet– Käsitteet merkitty tekstiin, selitys mukana
Ajantasaisuus– Päivittyvät reaaliajassa
– Oppikirjailijana mm. professori Jussi Jauhiainen
Palaute kerätään vuosittain
Oppimisen tueksi– Saatavilla siisti ja laadukas PDF
Kuuntelutoiminto
– Teorian lomassa itsekorjautuvia, välittömän palautteen antavia tehtäviä
Korostus- ja muistiinpanotoiminto
– Runsaasti interaktiivisia kuvia ja karttoja, 360-videoita, VR-videoita
Tutkijahaastatteluvideoita
Opettajanmateriaali– Maksuton opettajanmateriaali sisältää mm. muokattavia abittikokeita ja Power Point-dioja sekä tehtäviä (testeihin, yksilöllistämiseen)
Hinta – Tellus 1 15,00 €, Tellus 2-4 7,50 €
Lisenssin pituusaina 5 v, kaikilla voimassa yo-kokeessa

Sarjan etäesittely

Jos haluat yksin tai kollegojesi kanssa etäesittelyn mm. kirjan sisältämistä toiminnallisuuksista ja tehtävistä, voit varata etäyhteydellä tapahtuvan esittelyn sinulle sopivana ajankohtana.

Katso webinaaritallenne

Tutustu näytelukuihin

Huomaathan, että näyteluvut sisältävät vain teorian yhteydessä olevia pieniä testejä. Muut tehtävät sijaitsevat opettajan tehtäväkokoelmassa, jotka opettaja näkee kirjauduttuaan alustalle opettajan tunnuksilla. Tilaa tunnukset oheisesta linkistä, niin avaamme sinulle oppimateriaalit.

Ohje lukiokirjan tilaamiseen

Kirjasarjan kirjat

Tellus 1: Maailma muutoksessa (LOPS2021) *

Tellus 2: Sininen planeetta (LOPS2021)

Tellus 3: Yhteinen maailma (LOPS2021)

Tellus 4: Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (LOPS2021)

Globe 1: The Changing Planet (LOPS2021) *

Globe 2: The Blue Planet (LOPS2021)

Kirjailijat

Jussi Jauhiainen

Jussi on maantieteen professori Turun yliopistossa. Hän opettaa ja tutkii alueiden, kaupunkien ja innovaatioden kehitykseen liittyviä aihepiirejä sekä turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten muuttoliikettä. Hän on asunut yli 10 maassa ja vieraillut yli 70 valtiossa, joten matkailu työn ohessa tai muuten vaan kiinnostaa. Hän on julkaissut useita maantieteen koulu- ja yliopisto-oppikirjoja Suomessa ja Virossa ja reilut 200 tieteellistä julkaisua.

Juha-Pekka Salminen

Juha-Pekka opettaa Tampereella Hatanpään koulussa maantietoa ja biologiaa e-Opin kirjasarjoilla. Hän on kiinnostunut VR/AR-tekniikan tuonnista maantiedon opetukseen ja kehittänyt niihin perustuvaa materiaalia kirjoihimme. Hän on käyttänyt opetuksessaan useita vuosia erilaisia VR-laitteita (virtuaalitodellisuus). Juha-Pekka harrastaa mm. drone- ja 360-kuvausta, mikä näkyy hänen kädenjälkenään oppikirjoissa. Hänen mielestä parasta on kirjojen muokattavuus sekä aineistojen lisääminen omaan kirjaan. Padlet-seinät, Thinglink-kuvat, H5P-aineistot sekä omat videot on helppo upottaa kirjaan. Uusien ajankohtaisten aiheiden käsittely helpottuu myös, kun kirjaan voi suoraan siirtää reaaliaikaista tietoa.

Simo Tolvanen

Simo on lukion biologian ja maantieteen lehtori. Hän on on tehnyt ja käyttänyt sähköisiä oppimateriaaleja vuodesta 2002 alkaen sekä toiminut maantieteen paikkatieto-opetuksen kehittäjänä Suomessa ja kansainvälisesti. Hän on vieraillut yli 50 valtiossa ja valokuvannut matkoillaan kymmenien tuhansien kuvien kokoelman, jota on hyödynnetty laajasti myös Tellus-sarjan kuvituksessa.

Simo Veistola

Simo on pitkäaikainen oppikirjailija, joka on ollut mukana kirjoittamassa yli 80 teosta biologian ja maantieteen opetukseen vuosina 2000–2010. Simo on Forssan yhteislyseon rehtori, biologian ja maantieteen opettaja ja e-Opin toimitusjohtaja. Simon mukaan kouluihin tarvitaan nykyaikaisia ja vuorovaikutteisia oppimateriaaleja. Oppikirjailijan työssä häntä motivoi mahdollisuus kehittää opettamisen ja oppimisen mahdollisuuksia.

Juha Paakkola

Juha toimii maantieteen lehtorina Porin suomalaisessa yhteislyseossa, yhdessä Suomen suurimmista lukioista. Juhan motto on ”Käy jossain, opit varmasti jotain.”