Tietokirjat

Oppikirjojen lisäksi kustannamme myös tietokirjallisuutta. Tietokirjoista löydät mm. kemian ja kotitalouden opettajille suunnatun Molekyyligastronomiaa kemiaan ja kotitalouteen e-kirjan.

Molekyyligastronomiaa kemiaan ja kotitalouteen

Ruokaan ja ruoanlaittoon liittyvät ilmiöt antavat mahdollisuuden lähestyä luonnontieteitä arkipäivän elämysten ja kokemusten pohjalta. Uusi Molekyyligastronomiaa kemiaan ja kotitalouteen -kirja sukeltaa keittiön kemiaan ja rohkaisee tutustumaan luonnontieteisiin arkipäivän ilmiöiden kautta.

Opas antiikin Roomaan

”Kaikki tiet vievät Roomaan…” Eurooppalaiseen kulttuuriin perehdyttäessä kaikki tiet johtavat edelleen Roomaan. Antiikin kreikkalaiset loivat eurooppalaisen kulttuurin perustan, jota roomalaiset kehittivät eteenpäin ja jonka roomalaiset levittivät koko laajan valtakuntansa alueelle. Vähitellen antiikin perintöön pohjautuva kulttuuri levisi Rooman valtakuntaa laajemmallekin alueelle. Jos haluaa tuntea ja ymmärtää länsimaista kulttuuria, täytyy tuntea Roomaa. Lukion pakollisilla historiankursseilla antiikin historiaa […]

Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä: Työkirja ammattikorkeakouluun

Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä -teos rakentuu ammattikorkeakoulun ja yritysten välisen yhteistyön perustalle. Työkirja on sekä kirja että sähköinen työalusta, jonka avulla voidaan johtaa laadullinen opinnäytetyö. Työkirja on rakentunut usean vuoden kehitystyön tuloksena. Sen tutkimusversio kehittyi metodologia opintojaksojen perustalta. Tämän jälkeen työkirja testattiin SAMKin 130 opiskelijalla 2010–2012, joista puolet teki yrityslähtöisen opinnäytetyön. Työkirjan demoversio on ollut opiskelijoiden […]

Innovaatio luo arvoa: Työkirja innovaation suunnitteluun

Työkirja innovaation suunnitteluun -teoksessa lukijaa opastetaan konkreettisin esimerkein, miten innovaatio suunnitellaan. Kirjan ohjeiden mukainen työskentely avustaa teoreettisten mallien hyödyntämisen innovaation suunnittelussa ja tuottaa konkreettisia suunnittelutuloksia. Työkirja soveltuu kaikkien innovaatioprojektien tuki- ja ohjemateriaaliksi.

The ABC of Biology

Beautifully illustrated and eloquently explained, the ABC of Biology introduces the reader to life in all of its diversity.

Tekstinhuollon kirja

Teos on tarkoitettu kaikille omaa kirjallista viestintäänsä kehittäville ja asiatekstejään huoltaville. Teos soveltuu sekä kouluopetukseen että itseopiskeluun.

Bitti 1: LibreOffice-harjoituskirja

LibreOffice on täysi toimisto-ohjelma, jolla onnistuu tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, diaesityksen tekeminen, matemaattiset kaavat ja piirtäminen. Tässä kirjassa on lähdetty ongelmista ja pyritty etsimään ongelmille ratkaisu käyttäen LibreOffice-ohjelmaa.

Bitti 2: Inkscape-harjoituskirja

Kirja on tarkoitettu vektorigrafiikan piirtämisen opiskeluun Inkscapen avulla. Kirjaa voi käyttää itseopiskeluun tai opiskeluun esimerkiksi toisen asteen oppilaitoksissa, kuten ammattikouluissa, joissa tarvitaan vektorigrafiikan opettamiseen oppikirjaa.

Bitti 3: GIMP-harjoituskirja

GIMP on avoimen lähdekoodin kuvankäsittelyohjelma, jonka jokainen voi ladata ja asentaa veloituksetta itsellensä. Bitti 3 on harjoituskirja, joka esittelee kuvankäsittelyä GIMP-ohjelmalla.