Yhteiskuntaoppi

Koulu-aste: Yläkoulu

Yläkoulun yhteiskuntaopin digikirja vie lukijansa tutkimaan suomalaista yhteiskuntaa ja siinä vaikuttavia ilmiöitä. Kirjan avulla tutuiksi tulevat yhteiskunnan perusyksiköt ja -rakenteet, taloudellinen toiminta sekä vallankäyttö. Näiden kaikkien asioiden tarkastelu lähtee liikkeelle ihmisten toiminnasta.

eYhteiskuntaoppi 9

  • OPS 2016
  • Hinta: 5 € + alv / oppilas / lukuvuosi
  • ISBN: 978-952-7237-69-4