Yhteiskuntaoppi – Voitto

Voitto 9 – Yläkoulun yhteiskuntaoppi vie lukijansa tutkimaan suomalaista yhteiskuntaa ja siinä vaikuttavia ilmiöitä. Kirjan avulla tutuiksi tulevat yhteiskunnan perusyksiköt ja ­rakenteet, taloudellinen toiminta sekä vallankäyttö. Näiden kaikkien asioiden tarkastelu lähtee liikkeelle ihmisen toiminnasta.

Kirjan jokaiseen lukuun liittyvät tehtävät on laadittu siten, että ne ohjaavat oppilaita tutkimaan kappaleen teemoja. Sähköinen julkaisualusta tukee tätä tavoitetta. Omaksi osiokseen kirjaan on kerätty projektiosio, josta opettaja voi valita sopivaksi katsomiaan projekteja osaksi opetustaan.

Tutustu näytelukuihin

Huomaathan, että näyteluvut sisältävät vain teorian yhteydessä olevia pieniä testejä. Muut tehtävät sijaitsevat opettajan tehtäväkokoelmassa, jotka opettaja näkee kirjauduttuaan alustalle opettajan tunnuksilla. Tilaa tunnukset oheisesta linkistä, niin avaamme sinulle oppimateriaalit.

Kirjasarjan kirjat

Voitto 9 – Yläkoulun yhteiskuntaoppi

Kirjailijat

Teemu Heino

Teemu Heino

Teemu työskentelee Kuninkaanhaan koulussa ja kouluttaa Porin alueen opettajia TVT:n käytössä. Yhteiskuntaopin kirjassa Teemu ja Timo tuovat aina ajantasaisimman tiedon oppilaiden saataville.

Timo Tikkala

Timo opettaa historiaa ja yhteiskuntaoppia Kemin lyseon lukiossa ja Hepolan koulussa. Oppikirjailijan työssä Timoa motivoi mahdollisuus tarkastella opettamista laajasti ja tutkia erilaisia oppimisen näkökulmia yhteistyössä muiden oppikirjailijoiden kanssa.