eStories 7-9

Yläkoulun englanti

Yläkoulun englanti 7–9: eStories -digikirjassa on panostettu erityisen paljon parin kanssa tai ryhmässä tehtäviin puhetehtäviin sekä kuullunymmärtämistehtäviin. Kielen kirjallinen tuottaminen ja tekstinymmärrys on myös katettu hyvin. Videomateriaalit tuovat autenttisen kielen ja oikeiden, eri kulttuureja edustavien, eri-ikäisten ihmisten tarinat suoraan ruudulle. 

Monipuoliset tehtävät kannustavat rohkeuteen käyttää kieltä oppilaan omista lähtökohdista lähtien ja mahdollistaa yksilöllisemmätkin opintopolut, koska tehtäviä voi antaa valitsemilleen oppilaille. Joka luvusta löytyvät portfoliotehtävät innostavat oppilaita etsimään aktiivisesti tietoa ja luomaan omaa oppimista tukevia sisältöjä. Kirjassa on myös tehtäviä, jotka kannustavat leikkimään sanoilla, vahvistavat rakenteiden hallintaa sekä linkkejä hauskoihin verkkopeleihin.

Englannin peruskoulun digikirja soveltuu myös lukion ns. nollakurssin materiaaliksi. Digikirjan hinta lukio-opiskelijoille on 15 euroa (sis. alv). Voit ilmoittaa digikirjan käyttöönotosta lukiossa osoitteeseen info@e-oppi.fi. Lukiossa digikirja on opettajalle maksuton.

 • Erilaiset ihmiset ja tarinat opettavat
 • Runsaasti kuvia, videoita ja äänitteitä
 • Tukee kielen ymmärtämistä, oppimista ja tuottamista monipuolisin keinoin
 • Mahdollistaa yksilölliset opintopolut
 • Hyödyntää tehokkaasti digiympäristöä
 • Toimii myös etäopetuksessa
 • Monipuolinen tehtävistö aktivoi käyttämään kieltä
  • Puhetehtäviä 
  • Kuuntelutehtäviä
  • Paritehtäviä
  • Portfoliotehtäviä

Lisenssit kaikkiin käyttötarpeisiin

e-Opin digikirjat ovat saatavilla tarpeisiisi sopivalla lisenssillä.

Käyttötapa Tuotetyyppi Tuotetyypin kuvaus
Opetusryhmien oppimateriaaliksi Digikirjatilaus Se perinteisin tapa. Kirjoja ja kirjasarjoja voit hankkia oppimateriaaleiksi opetusryhmille oppilas/lukuvuosikohtaisilla lisensseillä joko suoraan e‑Opilta tai välityskanavien kautta. Sisältää Opiq+ opettaja -lisenssin opettajalle.
Opetusryhmien oppimateriaaliksi (+lisämateriaaleiksi, monialaistamiseen, eriyttämiseen…) Opiq+ yläkoulu Opiq+ yläkoulu -tilauksella saat opetusryhmäsi käyttöön kaikki e‑Opin suomenkieliset digikirjat kerralla. Sisältää kirjat, kurssit ja analytiikan opettajalle ja oppilaille vain 33 € +alv / oppilas / lukuvuosi.
Opettajan lisämateriaaliksi, havainnollistamiseen (muun oppimateriaalin rinnalla) Opiq+ opettaja Opiq+ opettaja -tilauksella saat kirjat pelkästään opettajan käyttöön ilman oppilaslisenssejä. Opiq+ opettaja -tilaus sisältää kerralla kaikki e‑Opin digikirjat lisämateriaalikäyttöön vain 99 € +alv / lukuvuosi.
Itsenäiseen opiskeluun, kertaamiseen, yo-kokeisiin valmistautumiseen… Opiq+ koti Opiq+ koti -tilauksella saat kirjamme yksittäisten oppijoiden omaan käyttöön. Opiq+ koti sisältää kerralla kaikki e‑Opin digikirjat vain 3,30 € / kk.

Tutustu näytelukuihin

Huomaathan, että näyteluvut sisältävät vain teorian yhteydessä olevia pieniä testejä. Muut tehtävät sijaitsevat opettajan tehtäväkokoelmassa, jotka opettaja näkee kirjauduttuaan alustalle opettajan tunnuksilla. Tilaa tunnukset oheisesta linkistä, niin avaamme sinulle oppimateriaalit.

Kirjasarjan kirjat

Yläkoulun englanti 7–9: eStories

Kirjailijat

Tero Julkunen

Tero Julkunen

Tero opettaa englantia ja ruotsia Kuhalan peruskoulussa Forssassa. Teroa kiinnostaa modernin teknologian hyödyntäminen englannin oppimisessa. Hän haluaa tuottaa autenttista oppimateriaalia, joka tukee englannin oppimista monipuolisesti. Tärkeitä näkökulmia oppimisessa ovat yhteistoiminnallisuus ja oppimaan oppiminen.

Oppikirjailijan työssä Teron mielestä parasta on yhteistyöstä inspiroituminen ja siitä syntyvä flow-tila. Sen avulla jaksaa kehittää itseään ja tehdä laadukasta työtä.

Tiina Rautiainen

Tiina Rautiainen

Tiina on englannin, saksan, ruotsin ja ranskan opettaja Vaasasta. Tiina lähti e-Opin kirjailijaksi sen vuoksi, että on on pitkään kaivannut autenttisempia oppimateriaaleja – erityisesti kulttuurinäkökulmasta.

”Itselläni on monipuolinen kieli- ja kansainvälisyystausta ja tutustuessani uusiin ihmisiin sekä kotimaassa että ulkomailla olen pitänyt kiehtovimpana heidän tarinoitaan. On hyvä muistaa, että jokainen on kulttuurinsa tai kulttuuriensa edustaja, mutta samalla oma upea yksilönsä. Tämä näkyy myös kirjamme nimessä eStories. Haluamme tuoda näitä tarinoita oppitunneille virtuaalisessa muodossa!”

Tiina kannustaa oppilaita aktiiviseen tiedonhankintaan, yhteisölliseen oppimiseen ja rohkeaan kielenkäyttöön. Toiminnan ja tunteiden kautta myös kielen rakenteet ja sanastotkin tulevat vähitellen tutuksi.

Jaana Viljakainen

Jaana Viljakainen

Jaana Viljakainen on kirjastonhoitaja ja opettaja Etelä-Savosta. Tarinat, luova kirjoittaminen, kielet, kulttuurit ja kohtaamiset ovat Jaanalle lähellä sydäntä.

Jaanan mielestä eStories-sarjan tekemisessä hienointa on ollut luoda globaalia ja monikäyttöistä materiaalia. Monipuoliset tehtävät mahdollistavat eriyttämisen ja kannustavat oppilasta käyttämään luovuuttaan ja kekseliäisyyttään, ja sitä kautta kasvattamaan kielitaitoaan ja rohkeuttaan kommunikoida englanniksi.

Eeva Yli-Länttä

Eeva on kokenut englannin opettaja, jolle on kertynyt opetuskokemusta monipuolisesti perusopetuksesta, lukiosta ja korkeakouluista. e-Opin kirjailijaksi Eeva tuli, koska halusi muuttaa maailmaa.

Eeva kirjoittaa e-Opille eStories 7–9 –sarjaa englannin opetuksen tueksi. Eeva kuvailee sarjaa ajankohtaiseksi, autenttiseksi, interaktiiviseksi, yhteisölliseksi ja erityisesti hauskaksi. Oppilasta aktivoidaan teknologian avulla ajattelemaan ja kommunikoimaan monipuolisesti.

Muokattavan e-Oppi-kirjan kirjoittamista Eeva pitää haastavana, mutta antoisana. Sisällöntuotto yhdessä muiden kirjailijoiden on parasta, sillä se kehittää myös omaa ammatillista osaamista.