Syksyn uutuuksia

Lukuvuoden alkaessa e-Oppi Oy on julkaissut useamman uuden teoksen ja tuotteemme ovat päivittyneet. Pääset tutustumaan tuotteisiimme näytekirjoistamme. Koko kirjalistamme ja hinnastomme löytyy täältä.

Alakoulun teokset
Alakoulun tarjontamme lisätään eMatematiikka 6 -kirja, joka julkaistaan muutamassa osassa: Syksyn osuus on julkaistu heinäkuun lopussa lukujen 1 ja 2 osalta ja se täydentyy elokuun aikana luvuilla 3 ja 4. Kevään osuus (luvut 58) julkaistaan marraskuun 2018 aikana. Kirja mahdollistaa oppilaille lähes itsenäisen opiskelun ja opettajalle jää enemmän aikaa kohdata oppilaita, jotka kaipaavat henkilökohtaista ohjausta. Kirjan ovat kirjoittaneet Irma Pokela, Tiia Turunen, Juha Venäläinen ja Pasi Venäläinen.

Yläkoulun teokset
Yläkoulun puolella uutuutena on kauan kaivattu materiaali Valoa erityisesti yläkoulun valmistavaan suomi toisena kielenä -opetukseen. Sen tarkoituksena on tuoda raikas näkökulma erityisesti nuorille suomen kielen oppimiseen. Materiaali pyrkii auttamaan nuoria selviytymään suomenkielisessä arjessa tuomalla esille ihmisten kohtaamisiin liittyviä tilanteita sekä niissä toimimisen tapoja. Materiaalin ovat tehneet opettajat Sanna Mustonen ja Nina Reiman Jyväskylän yliopistosta.

Yläkoulun kotitalouden Nauti Arjesta -teos ei varsinaisesti ole uutuus, mutta sitä on päivitetty suurissa määrin kesän aikana. Se tarjoaakin loistavan pohjan kotitalouden opettamiselle ja oppimiselle uuden opetussuunnitelman näkökulmista. Kirjan ovat kirjoittaneet kotitalouden pitkän linjan opettajat ja opetuksen kehittäjät Anneli Rantamäki ja Anne Malin.

Lukion teokset
Lukion puolella uutuuksia on niin luonnontieteisiin kuin kielten puolelle. A-saksan sarjasta julkaistiin ensimmäinen osa Unter uns 1 nyt elokuun alussa. Seuraavat osat tullaan julkaisemaan toiseen ja kolmanteen jaksoon mennessä. Unter uns hyödyntää sähköisten materiaalien parhaita puolia: tekstin ja kuvien lisäksi kirjassa on audioita, videoita, interaktiivisia tehtäviä jne. Teosten sisällöt noudattavat vuoden 2015 opetussuunnitelmaa tuoden esille arkielämän tilanteita kodin ja koulun piiristä työelämään ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, kestävään kehitykseen sekä maailman erilaisiin ilmiöihin. Kirjasarjan tekijät ovat saksan kielen lehtorit Pia Hägglund-Viljanen (Nurmijärven Yhteiskoulun lukio), Saara Kallajoki (Nousiaisten lukio), Susanne Petersen (Forssan yhteislyseo), Hanna Savolainen (Ulvilan lukio), Katrina Vartiainen (Turun normaalikoulu) sekä Alexandra Virtanen (Turun yliopisto).

Toinen kielten uutuus on keväällä testiversiokäytössä ollut B-ruotsin syventävien kurssien yhteisteos Grip chansen 6–7. Fördjupade kurser. Sen kirjoittajat Katja Kurki, Tarja Saarimaa, Anniina Tasala, Riitta Viittala ja Tuula Voutilainen kuvaavat yhteisteosta päättötason materiaaliksi, joka on vaativampi kuin abikirja. Se vastaa hyvin jatkuvasti uudistuvan yo-tutkinnon haasteisiin sisältäen paljon interaktiivisuutta ja reagointiharjoituksia. Syventävien kurssien lisäksi teos soveltuukin ruotsin abikurssille haastavammaksi materiaaliksi.

Luonnontieteiden puolella tuore julkaisu on pidempään odotettu lukiokemian teos Orbitaali 4. Se jatkaa Orbitaali-sarjaa johdattamalla opiskelijat materiaalien ja teknologioiden maailmaan. Kirjassa korostuvat kokeellisuus ilmiöiden tutkimuksessa, kemian kielellä itsensä ilmaisemisen harjoitteleminen sekä tieto- ja viestintäteknologioiden käyttö osana oppimista. Teoksen ovat kirjoittaneet Jarkko Lampiselkä, Ari Myllyviita ja Johannes Pernaa.

Muuta uutta
Uutuuksien lisäksi kirjamme ovat päivittyneet kesän aikana oppimisen seuranta -työkalulla. Sen käyttöön voit tutustua ohjeistamme. Työkalun on tarkoitus helpottaa oppijoiden edistymisen seuraamista.

Uusi lukuvuosi tuo muutoksen myös toimintatapoihimme: Kirjojen toimituksissa olemme siirtyneet latauspalveluun, jonka avulla opettajat saavat valmiiksi asennetut kirjat käyttöönsä avaimet käteen -periaatteella. Kirjojen yhteydessä toimitetaan tiedot mahdollisten opettajamateriaalien sijainnista ja käyttöönotosta.