Näkökulma: Oppimisen hallintajärjestelmistä kohti oppijoiden itseohjautuvuutta ja parempia e-oppimateriaaleja

Aloitetaan pohdinta määrittelemällä tarkastelun kohteena oleva käsite LMS: “Oppimisen hallintajärjestelmä (engl. learning management system, LMS) tarkoittaa ohjelmistoa, jolla voidaan hallita, dokumentoida, seurata ja raportoida kurssien, e-oppimisen sekä oppisisällön käyttöä oppimisprosessin aikana.” (Wikipedia – Oppimisen hallintajärjestelmä) Määritelmä on erinomainen, mutta täsmennetään vielä määritelmän verbejä: Hallita tarkoittaa käytännön tasolla aineiston jakamista ja tehtävien palautuskansiota. Dokumentoinnilla tarkoitetaan a)… Jatka lukemista Näkökulma: Oppimisen hallintajärjestelmistä kohti oppijoiden itseohjautuvuutta ja parempia e-oppimateriaaleja