Tietosuojaseloste

1. Yleistä

e-Oppi oy (jäljempänä Yritys) suhtautuu vakavasti hallussaan olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta huolehtimiseen. Alta löydät kuvauksen siitä, miten ja millaisia tietoja keräämme. Meillä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme sinulle muutoksista.

2. Rekisterinpitäjä

e-Oppi Oy
Y-tunnus 2429969-2
Osoite: Koulukatu 13, 30100 Forssa

3. Kenen henkilötietoja keräämme?

Keräämme rekisteriin asiakkaiden sekä mahdollisten asiakkaiden tietoja. Lisäksi digitaalisten oppikirjojemme käytöstä kertyy tietoja Peda.net-palveluun.

4. Mitä tietoja keräämme

Asiakasuhteen hoitoon liittyvät tiedot:
Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, opetettava aine, koulun, kunnan tai organisaation nimi ja osoite, laskutusosoite, mahdollinen koulutyyppi, henkilön asema, tilatut tuotteet ja palvelut sekä niiden yksilöintitiedot (myyntikanava josta palvelu tilattu, kappalemäärä, yksikköhinnat, kokonaishinnat, kauppapäivä, toimituspäivä ja laskutuspäivä, tilatun palvelun kesto)

Tuotteitamme käytetään Peda.net-alustalle, joka käsittelee alla olevia tietoja:
Käyttäjätunnus, jonka valitset palveluun rekisteröityessäsi

 • Salasana
 • Peda.net tunniste (yksilöivä tieto), Peda.net tunniste on sarja numeroita ja kirjaimia, jonka avulla sinut voidaan yksilöidä muiden Peda.net käyttäjien joukosta. Peda.net tunniste luodaan automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa tai muokata.
 • Sähköpostiosoite
 • Nimi
 • Osoite
 • Syntymäpäivä
 • Puhelinnumero
 • Lisätiedot

5. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Tiedot saadaan asiakkailta itseltään ja e-Oppi Oy:n käyttämistä myyntikanavista ja teknisiltä yhteistyökumppaneilta. Yksittäisen asiakkaan tietoja voidaan rikastaa yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä. Kukin myyntikanava ja tekninen yhteistyökumppani vastaa itse e-Opille toimittamiensa tietojen luovutuksen luvallisuudesta.

6. Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen sekä̈ Yrityksen sekä sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Yrityksen viestimien ja palvelujen kautta.

7. Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

 • UAB MailerLite
 • Google LLC
 • Peda.net
 • Laskentapiste Balanssi
 • Paytrail

8. Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Siirrämme joissakin tilanteissa henkilötietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Teemme sen alla mainituilla, lainmukaisilla perusteilla:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai
 • olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Selvyyden vuoksi toteamme, ettemme siirrä alle 18-vuotiaita koskevia tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on
tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot ovat
kerätty. Rekisterin tietojen oikeusperustetta ja käsittelyn tarvetta arvioidaan vähintään viiden (5)
vuoden välein. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun
rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja asiakkuuksien hallinnan ja markkinoinnin tarkoituksissa.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Voit milloin tahansa kieltää tietojesi käytön suoramarkkinointiin.
Sinulla on oikeus, milloin tahansa saada tieto henkilötietojesi käsittelystä. Voit milloin tahansa saada pääsyn omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme. Vaatia epätarkan tai virheellisen korjaamista tai poistamista. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn. Sinulla on oikeus saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin tietoihin pääsevät vain Yrityksen sisäiset henkilöt ja niistä vain ne, joiden työnkuvan kannalta pääsy on tarpeellista. Henkilökuntamme on koulutettu käsittelemään henkilötietoja. Ko. henkilöt ovat allekirjoittaneet luottamuksellisuus- ja vaitiolosopimuksen. Digitaalisesti säilytettävät tiedot on suojattu ajantasalla olevilla ohjelmistoilla. Tiedoista otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

12. Yhteystiedot yhteydenotoille

Sähköpostilla: info@e-oppi.fi
Postitse: e-Oppi Oy, Koulukatu 13, 30100 Forssa
Puhelimitse: 050 9111 388

Päivitetty 23.1.2019