Uudistettu Min Grej tutustuttavissa!

Min Grej on B-ruotsin digikirjasarja, jonka ensimmäistä osaa voidaan lukea jo alakoulussa. Min Grej -sarjassa korostetaan oppilaan omaa tekemistä oppimiskeinona. Kielen opiskelua ja motivaatiota tuetaan autenttisilla äänitallenteilla sekä oivaltamista edellyttävillä sanasto- ja rakennetehtävillä. Sanaston laajentamista varten teoksissa on mm. Quizlet-tehtäviä.

Oppilaalla on käytössään korostus- ja muistiinpanotoiminto sekä yksilöllistämistä tukeva Lisää aiheesta -toiminto, jonka avulla ruotsia voi opiskella omasta kurssikirjasta käsin myös muiden luokka-asteiden teoksista.

Kertauskirjan ohella Min Grej -sarjan ensimmäinen osa on nyt tutustuttavissa. Pääset demolukuun klikkaamalla kirjan kantta. Sarjan muut osat valmistuvat syksyyn 2022 mennessä, joten koko sarja on käytettävissä ensi lukuvuonna.

Kurkkaa myös sekä yläkouluun että lukioon soveltuvaa Min Grej kertauskirjaa!

Opettajan tunnuksilla avaat koko kirjan ja osallistut samalla arvontaan!

Pyydä opettajan tunnukset päästäksesi näkemään koko e-Opin digikirjaston kokonaisine teoksineen. Arvomme kaikkien uusien tutustujien kesken laadukkaat Oculus Quest 2 VR-lasit!