Uusia teoksia julkaistu!

Halutessasi tutustua kokonaisiin teoksiin, pyydä opettajan tunnukset alustalle.


Lukion A-saksan opetukseen suunnattu Unter Uns -sarja täydentyi kolmannella osalla ”Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (LOPS2021)”

Unter uns 3 sisältää lukion uuden opetussuunnitelman moduulin SAA3. Se tutustuttaa saksankieliseen Eurooppaan modernilla ja raikkaalla tavalla.

Orbitaali (LOPS21) on moderni ja dynaaminen lukiokemian oppimateriaali, joka kannustaa oppijaa ihmettelemään, tutkimaan ja ymmärtämään kemiaa. Sarjan ensimmäinen osa saatavilla nyt myös englanniksi!

The Orbital series is a modern chemistry teaching tool that encourages learners to think about, explore and understand the world of chemistry. The text is written in an engaging way. Chemical phenomena are explained with the help of examples from everyday life. Animations, videos and 3D models have been used to visualise the phenomena. The tasks follow the structure of the new digital matriculation exam, progressing from memory-testing tasks to concept tasks, and finally to applied and more challenging tasks.

Geography 8 on e-Opin suositun Kartta 8 -kirjan englanninkielinen versio.

Geography 8 – Humans on planet Earth is an electronic learning material for 8th grade geography. The book’s texts, exercises and interactive media components guide the student to learn more about the world of human geography. The material covers subjects such as populations, energy production, economy and sustainability.