Voitto 9 tutustuttavissa

Yläkoulun yhteiskuntaopin digikirja vie lukijansa tutkimaan suomalaista yhteiskuntaa ja siinä vaikuttavia ilmiöitä. Kirjan avulla tutuiksi tulevat yhteiskunnan perusyksiköt ja -rakenteet, taloudellinen toiminta sekä vallankäyttö. Näiden kaikkien asioiden tarkastelu lähtee liikkeelle ihmisten toiminnasta.

Kirjan jokaiseen lukuun liittyvät tehtävät on laadittu siten, että ne ohjaavat oppilaita tutkimaan kappaleen teemoja. Sähköinen julkaisualusta tukee tätä tavoitetta.

Tutustu näytelukuun uudella ja monipuolisella Opiq-alustalla! Päästäksesi näkemään koko teoksen tehtävineen, pyydä opettajan tunnukset.

Hinta 5€ + alv / lv / oppilas.