Yhteisöllistä ja motivoivaa oppimista

Tämän asiakaskokemuksen on tuottanut puolueettomasti Suomen Asiakaskokemukset Oy.

Katri Sarlund toimii Turun normaalikoulussa biologian ja maantiedon opettajana. Katrilla on opetuskäytössään e-Opin digikirjoja niin lukion kuin peruskoulunkin puolella. Digitaaliset oppikirjat mahdollistavat sisällön muokattavuuden sekä aiempaa yhteisöllisemmän oppimisen.

– Olen 51-vuotias, enkä enää mikään nuoren polven opettaja. Turun normaalikoulussa olen työskennellyt vuodesta 1997 lähtien. e-Opin digikirjoja olen käyttänyt vuodesta 2013 alkaen, Katri Sarlund summaa.

– Lukiossa biologian viidestä kurssistani kolmella on käytössä e-Opin digitaaliset kurssikirjat. Tällä hetkellä myös kaikilla minun opettamillani kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisilla on käytössään e-Opin biologian ja maantiedon digikirjat, Katri kertoo.

”e-Opin digikirjoissa on se loistava puoli, että ne ovat muokattavia”

Turun normaalikoulussa oppilailla on käytössään omat, henkilökohtaiset laitteet. Lukiossa ovat käytössä PC:t ja peruskoulussa iPadit. Henkilökohtaiset, koulun puolesta tarjottavat laitteet olivat osaltaan mahdollistamassa sähköisten oppimateriaalien, kuten digitaalisten oppikirjojen, käyttöönottamisen.

– Sähköiseen työskentelyyn siirtyminen tuntui minulle luontevalta. e-Opin digikirjoissa on se loistava puoli, että ne ovat muokattavia. Opettaja pystyy muokkaamaan sekä kappaleiden että koko kirjan rakennetta niin halutessaan. Pidän itse tärkeänä havainnollistamista, ajankohtaisuutta sekä paikallisuutta, Katri kuvailee.

– Lukion kurssikirjoihin lisäilen pääasiassa mielestäni hyödyllisiä tai oppimista helpottavia linkkejä sekä haluamiani tehtäviä. Esimerkiksi ympäristöekologiaan olen lisännyt sopiviin kohtiin paikallisuutta, sillä sitä ei mikään kustantaja voi hoitaa valmiiksi laajassa maassa. Olen aina tykännyt tehdä omia tehtäviä, mutta käytän myös digikirjojen valmiita tehtäviä, Katri avaa.

e-Opin digikirjojen muokattavuus mahdollistaa myös opettamisen ja materiaalien eriyttämisen erilaisille oppijoille sopivaksi. Jos esimerkiksi oppilaan äidinkieli on jokin muu kuin Suomi, voi opettaja muuttaa kappaleiden lauserakennetta helpommin ymmärrettävämmäksi. Nopeille ja eteville ryhmille voidaan taas tarjota enemmän tehtävää ja luettavaa.

Tekninen toimintavarmuus kaikilla laitteilla

Henkilökohtaisten tietokoneiden ja iPadien lisäksi oppilaat käyttävät digitaalisia kirjoja usein myös omilla puhelimillaan. Katri itse käyttää digikirjoja niin tietokoneella, iPadilla kuin puhelimellakin, aina hieman tehtävästä työstä riippuen.

– Digikirjat ovat teknisesti todella toimintavarmoja. Teknisiä ongelmia ei ole ollut. Materiaalit toimivat oikeasti kaikilla laitteilla. Itsekin olen usein suunnittelut seuraavan päivän tunteja puhelimella esimerkiksi koirapuistossa ollessani, Katri kertoo.

”Digikirja toimii yhtä aikaa niin kirjana kuin oppimisalustanakin”

Digitaalisten kirjojen käyttöönotto on vaikuttanut niin oppimisen tapoihin kuin arviointiinkin. Katrin mukaan pienryhmätyöskentely ja ryhmätöiden tekeminen on lisääntynyt aiempaan tilanteeseen verrattuna. Digikirjojen avulla oppilailla on mahdollisuus tarkastella ja kommentoida toistensa tekemiä töitä niin sovittaessa.

– Digikirja toimii yhtä aikaa niin kirjana kuin oppimisalustanakin. Oppilaat tekevät enemmän ryhmätöitä kuin aiemmin. He voivat tehdä esimerkiksi videoita ja tuoda ne kirjaan. Oppilaat löytävät sieltä toistensa tekemiä töitä ja voivat katsoa, kuinka toiset ovat tiivistäneet tietoa. Oppiminen on yhteisöllistä ja motivoivaa kaikille, Katri avaa.

– Sen jälkeen, kun otin digitaaliset kirjat lukiossa käyttöön, heräsi minulle ajatus siitä, ettei enää olisi mitään järkeä pitää kokeita, joissa kaikki täytyy opetella ulkoa. Halusin alkaa pitää kokeita, jotka perustuvat ulkoa muistamisen sijaan tiedon ymmärtämiseen, Katri sanoo.

– Lukion biologian peruskursseilla onkin ollut siitä lähtien sellaiset kokeet, joissa oppilailla saa olla koko kokeen ajan käytössään koko digikirja sekä internet.

”Emme opiskele koulua, vaan elämää varten”

Merkittävimpiä hyötyjä digitaalisiin kirjoihin siirtymisessä ovat Katrin mielestä olleet se, että hän saa muokattua käyttämäänsä opetusmateriaalia sekä se, että oppilaat pääsevät harjoittelemaan tiedon käyttöä siten, miten he tulevat sitä tulevaisuudessakin tarvitsemaan.

– Tiedon käyttämisen harjoittelu valmentaa oppilaita niihin taitoihin, joita he tulevat jatko-opinnoissaan ja yleensä elämässään tarvitsemaan, Katri kiteyttää.

– Kun opetusmateriaali on ajankohtaista, paikallista ja kiinnostavaa, on opettaminenkin todempaa. Yhteys yhteiskuntaan ja maailmaan on helppo tuoda mukaan opettamiseen. Emme opiskele koulua, vaan elämää varten!