Yhteistyökumppanit

Jyväskylän yliopiston Peda.net-palvelu on e-Opin digitaalisten oppimateriaalien pääjulkaisukanava. e-Oppi ja Peda.net ovat tehneet yhteistyötä e-Opin perustamisestä lähtien.

e-Oppi ja IS-VET ovat tehneet yhteistyötä e-Opin Alakoulun ympäristöoppi -sarjan kokeellisuuden kehittämisessä. Kirjaan on tehty kokeellisia töitä IS-VET:in tutkimuskorttien avulla. IS-VET:ilta voi hankkia tutkimussalkkuja, jotka sisältävät välineet ja reagenssit kirjan kokeellisten töiden tekemiseen.

Active Learning Alliance –ryhmän toiminta perustuu arvoihin ja hyötyyn, ei sopimuksiin. Jäsenyritysten ei ole tarkoitus tuottaa kaikille kaikkea, vaan tuottaa toimiva ja kehittyvä perusympäristö, johon voidaan liittää vapaasti tuotteita sekä ratkaisuja, opetusta tukemaan.

Viestintätoimisto Sanakaari tarjoaa ammattitaitoisia kieli- ja viestintäpalveluja, kuten esimerkiksi oikolukua, kääntämistä ja toimitusta. Kaikessa toiminnassa Sanakaari keskittyy korkeaan laatuun. e-Oppi käyttää Sanakaaren oikolukupalveluita käsikirjoitusten kieliasun oikeellisuuden tarkistukseen.

Kaarinan kaupunki on TVT:n opetuskäytön edelläkävijä. Yhdessä Kaarinan kanssa e-Oppi kehittänyt uudenlaista oppimista tukevia oppimateriaaleja jo usean vuoden ajan.