Ympäristöopin oppimateriaalit auttavat oppimaan aktivoivasti ja monipuolisesti

Syyskuun kuukauden kirjana esittelimme alakoulun ympäristöopin kirjat, joita ovat olleet tekemässä kokeneet luokanopettajat ja oppikirjailijat. Sarjan näytekirjoihin voit tutustua Peda.netissä.

e-Opin ympäristöopin kirjoissa on satoja valokuvia ja kymmeniä videoita tai videolinkkejä. Materiaalin runsaus tarjoaa hyvät eväät monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen ja luonnontieteiden monipuoliseen oppimiseen. Esimerkiksi sääilmiöt ovat tuttuja kaikille oppilaille, ja tämän yksittäisen teeman ympärille on helppo koota tietoa ja havainnollistavaa sisältöä eri tiedonalojen piiristä.

eSulka ja eSiipi -kirjojen laaja sisältö ja monipuoliset tehtävät mahdollistavat monet erilaiset työtavat projektityöskentelystä opettajajohtoiseen opettamiseen. Tehtävistö kattaa niin ryhmätehtäviä, keskusteluita kuin perinteisiä lomaketehtäviäkin. Kirjoista löytyy myös mediatehtäviä, ja oppimisen välineenä käytetään esimerkiksi valokuvaamista. Erityisen suosittuja ovat olleet työkorttimme, jotka aktivoivat tutkimaan ja tekemään havaintoja!

Ympäristöopin kirjojen jaksoihin sisältyy itsearviointi- ja välitestiosioita. Näin pyrimme kannustamaan oppilaita tarkkailemaan omaa oppimistaan ja osaamistaan niin formatiivisen kuin laaja-alaisen osaamisen tiimoilta uuden opetussuunnitelman hengessä. Samalla välitestiosioiden käyttö helpottaa opettajan jatkuvaa arviointia mahdollistamalla tasaisin väliajoin oppilaan kehittymisen tarkastelun.