Resonanssi 1 (LOPS2021)

Tämä oppimateriaali on fysiikan ensimmäistä moduulia varten (FY1 fysiikka luonnontieteenä). Fysiikka luonnontieteenä -moduulissa opiskellaan luonnontieteellisen kokeen suunnittelua, toteuttamista ja johtopäätösten tekemistä. Kokeen suorittaminen edellyttää ymmärrystä mitattavista suureista, mittavälineistä ja mittaohjelmien käytöstä. Taidot ovat yleissivistäviä, ja niistä on hyötyä monessa ammatissa.

Fysiikka luonnontieteenä -moduuli voi olla osa isompaa opintojaksoa, koska luonnontieteellinen tutkimus yhdistää useita tieteitä toisiinsa.

Tutustu näytelukuun.
Huomaathan, että näyteluku sisältää vain teorian yhteydessä olevia Testaa tietosi -tehtäviä. Muut tehtävät sijaitsevat opettajan tehtäväkokoelmassa, jonka opettaja avaa opiskelijoille opintojaksojen yhteydessä.

Kirjailijat