Ruotsi – Grip Chansen!

Koulu-aste: Lukio

Grip chansen! –sarja on lukion ruotsin B-oppimäärälle suunnattu oppimateriaalikokonaisuus. Teosten sisällöt noudattavat vuoden 2015 opetussuunnitelmaa tuoden esille arkielämän tilanteita kodin ja koulun piiristä työelämään ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, kestävään kehitykseen sekä globalisoituneen maailman erilaisiin ilmiöihin.

Oppimateriaali tarjoaa mielekkäitä opiskelukokonaisuuksia eritasoiset oppijat huomioiden. Opiskelijaa harjaannutetaan ruotsin kielen käyttöön kotimaassa ja pohjoismaisissa yhteyksissä. Monipuolinen tehtävistö tarjoaa mahdollisuuksia niin yksilölliseen etenemiseen kuin yhteisölliseen oppimiseen.

Grip chansen! Välkommen in – Kurs 1

 • OPS 2015
 • Hinta: 13,50 €
 • ISBN: 978-952-7237-48-9

Grip chansen! Må väl – Kurs 2

 • OPS 2015
 • Hinta: 13,50 €
 • ISBN: 978-952-7237-49-6

Grip chansen! Åktur i Finland – Kurs 3

 • OPS 2015
 • Hinta: 13,50 €
 • ISBN: 978-952-6649-98-6

Grip chansen! Livet i flera färger – Kurs 4

 • OPS 2015
 • Hinta: 13,50 €
 • ISBN: 978-952-7237-50-2

Grip Chansen! Vidgade vyer – Kurs 5

 • OPS 2015
 • Hinta: 13,50 €
 • ISBN: 978-952-7237-51-9

Grip chansen! Öva att tala – Kurs 6

 • OPS 2015
 • Hinta: 13,50 €
 • ISBN: 978-952-7327-08-1

Grip chansen! Med ansvar mot framtiden – Kurs 7

 • OPS 2015
 • Hinta: 13,50 €
 • ISBN: 978-952-7327-09-8

Grip chansen abi!

 • OPS 2015
 • Hinta: 13,50 €
 • ISBN: 978-952-7237-52-6

Johdatus lukion ruotsiin: Min Grej

 • Hinta: 13,50 €
 • ISBN: 978-952-7237-47-2