Saksa

Unter uns

Unter uns -sarja sisältää materiaalit lukion saksan A-oppimäärän pakollisille moduuleille SAA1-SAA6 (LOPS2021). Sarja tutustuttaa saksankieliseen Eurooppaan modernilla ja raikkaalla tavalla. 

 • Perustekstit ovat luettavissa ja kuunneltavissa.
 • Videoilla esiintyy saksaa äidinkielenään puhuvia nuoria.
 • Opiskelija voi harjoitella ääntämistä ja sanastoa itsenäisesti kuuntelujen, videoiden sekä interaktiivisten kuvien ja harjoitusten avulla.
 • Perustekstien ja dialogien lisäksi joka luvussa esitellään arkielämän teemoja sekä saksankieliseen Eurooppaan liittyvää lisätietoa
 • Lisäksi kirjoissa on saksan ääntämisohjeet, ohjeistukset kirjoitelmien tekemiseen sekä fraaseja arkipäivän puhetilanteisiin.
 • Opettajan materiaalit sisältävät mm. Abitti-kokeita. 
 • Kurssikirjojen rinnalle suositellaan Saksan kielioppikirjaa.

Katso webinaaritallenne

Saksan kielioppi

Saksan Kielioppi -teos on kattava ja havainnollinen paketti saksan kielioppia edistyksellisessä, aina mukana kulkevassa digimuodossa. Se sisältää selityksiä ja itsekorjautuvia harjoituksia saksan kielioppiin ja on tehty kaikille saksan kielen opiskelijoille, mutta erityisesti lukion saksan opiskelijoille. 

Tutustu näytelukuihin

Huomaathan, että näyteluvut sisältävät vain teorian yhteydessä olevia pieniä testejä. Muut tehtävät sijaitsevat opettajan tehtäväkokoelmassa, jotka opettaja näkee kirjauduttuaan alustalle opettajan tunnuksilla. Tilaa tunnukset oheisesta linkistä, niin avaamme sinulle oppimateriaalit.

Ohje lukiokirjan tilaamiseen

Kirjasarjan kirjat

Unter Uns 1-2: Kieli-identiteetti ja vuorovaikutustaidot (LOPS2021) *

Unter Uns 3: Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (LOPS2021) *

Unter uns 4: Kieli vaikuttamisen välineenä (LOPS2021) *

Unter uns 5: Kestävä tulevaisuus ja tiede (LOPS2021) *

Unter uns 6: Kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (LOPS2021) *

Unter uns 7: Ympäristö ja kestävä elämäntapa (LOPS2021)

 • OPS 2021
 • Hinta: 13,50 €
 • ISBN: 978-952-7327-98-2
 • Julkaistaan: lukuvuosi 2022–2023

Unter uns 8: Viesti ja vaikuta puhuen (LOPS2021)

 • OPS 2021
 • Hinta: 13,50 €
 • ISBN: 978-952-7327-99-9
 • Julkaistaan: lukuvuosi 2023–2024

Saksan Kielioppi

Saksan Kielioppi sisältää selityksiä ja harjoituksia saksan kielioppiin. Materiaali korvaa painetun kielioppikirjan.

Materiaali on tehty kaikille saksan kielen opiskelijoille, erityisesti lukion saksan opiskelijoille. Se soveltuu myös korkeakoulujen käyttöön sekä itseopiskeluun.

Pitkän lisenssin ansiosta opiskelija voi kerrata oppimaansa. Itsekorjaavat tehtävät tukevat oppimisessa.

Oppikirjailijat ovat kokeneita opettajia. Eveliina opettaa Helsingissä, Katriina Turussa, Hanna Ulvilassa ja Susanne Forssassa.

Oppikirjailijat ovat osallistuneet moniin kansainvälisiin hankkeisiin ja kehittäneet sähköisten menetelmien käyttämistä lukion kielten opettamisessa.

Kirjailijat

Eveliina Hytönen

Eveliina Hytönen

Pia Hägglund-Viljanen

Pia Hägglund-Viljanen

Saara Kallajoki

Saara Kallajoki

Anne Lohiniva

Anne Lohiniva

Susanne Petersen

Susanne Petersen

Hanna Savolainen

Hanna opettaa saksaa Ulvilan lukiossa Satakunnassa. Hän tykkää digitaalisessa oppikirjassa erityisesti siitä, että opiskelija voi edetä omaan tahtiinsa, kerrata ja ottaa uusiksi tai hypätä suoraan haastavampiin tehtäviin.

Katrina Vartiainen

Katrina opettaa saksaa Turun normaalikoulussa. Katrina on ollut mukana  Saksan eKielioppi työryhmässä. Saksan eKielioppi on hänen mukaansa selkeä ja siinä on tarpeeksi harjoituksia. Se on opettajien tekemä ja se tukee saksaa opiskelevien oppimista sekä kollegojen työtä. Mit Liebe. Oppikirjailijan työssä Katrinaa motivoi mahdollisuus tehdä uutta, hyödyllistä ja omannäköistä oppimateriaalia, johon itsekin uskoo.

Alexandra Virtanen

Alexandra Virtanen