Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen digikirja yläkouluun on kattava teos oppilaanohjauksen pääsisällöistä, mutta samalla tukiranka oppilaan omaehtoiselle työskentelylle. Sekä opettaja että oppilaat voivat tehdä oppimateriaaliin omia merkintöjä ja lisätä tiedostoja kuten cv, työhakemus jne. eOPO hyödyntää monipuolisesti digiteknologiaa ja mahdollistaa oppilaan yksilöllisen ohjaamisen.

Kirja on tarkoitettu koko yläkoulun ajaksi ja se sisältää seuraavat kokonaisuudet:

7. luokan oppitunneilla tutustutaan yläkoulun henkilökuntaan, tutustutaan luokan muihin oppilaisiin, koulun tiloihin, aikatauluihin ja yhteisiin toimintatapoihin ja sääntöihin, harjoitellaan oppimaan oppimista, tavoitteiden asettelua, ryhmätyötaitoja, itsetuntemusta ja tehdään valinnaisainevalinnat 8–9 -luokille.

8. luokalla kerrataan oppimaan oppimisen taitoja, tehdään tavoitteet ja pohditaan omia kykyjä ja vahvuuksia. Harjoitellaan vuorovaikutustaitoja, ryhmässä toimimista ja valintojen tekemistä. Opitaan lisää tunteista ja itsetuntemuksesta, keskustellaan mm. tasa-arvosta, vapaa-ajasta, harrastuksista ja harjoitellaan työn hakemista. Aloitetaan työelämään ja eri ammattialoihin tutustuminen. 

9. luokalla jatketaan mm. eri ammattialoihin ja koulutusvaihtoehtoihin tutustumisella, tutustutaan työelämään ja sen tuomiin mahdollisuuksiin ja vaatimuksiin ja yrittäjyyteen sekä haetaan jatko-opintoihin. Lisäksi saat tietoa muista ohjauspalveluista sekä kansainvälisyydestä. Käydään oppilaitosvierailuilla, koulutusmessuilla tai yritysvierailuilla.

Kirjasarjan kirjat

eOPO: Yläkoulun oppilaanohjaus

Kolmen vuoden lisenssi: eOpo 7-9

Kolmen vuoden opetuslisenssi eOpo 7-9 -kirjaan.

  • OPS 2016
  • Hinta: 12,90 € + alv / oppilas / 3 lukuvuotta

Kirjailijat

Eija Rantakangas

Eija on koulutukseltaan ammmattikasvatustieteen lisensiaatti, opinto-ohjaaja, psykologian ja kotitalouden opettaja. Viimeiset viisitoista vuotta hän on ollut päätoiminen oppilaanohjauksen lehtori Kaarinan Piispanlähteen koulussa. Eija on kirjoittanut eOpo-kirjan, johon hän on liittänyt aiheeseen sopivia videoita, kuvia ja linkkejä. Oppilaat pystyvät tallentamaan omat esityksensä, haastattelut ja tehtävät kirjaan. Myös paperilla tehdyt mindmap/ryhmätehtävät voidaan kuvata ja liittää kirjaan. Tehtävät on helppo löytää kirjasta, niihin on helppo palata myöhemmin vaikka henkilökohtaisessa ohjauksessa.