Äidinkieli ja kirjallisuus – Verkko

Luokka-aste: Lukio

Verkko-kirjasarja on sähköinen oppimateriaalikokonaisuus, joka tukee vuorovaikutteista, osallistavaa ja yhteisöllistä oppimista. Sarja ohjaa opetusryhmää työskentelemään sekä yksin että ryhmässä. Tavoitteena on, että itsenäistä tiedonhakua tehdään ennen kaikkea kotona ja tunneilla keskitytään syventämään tietoa yhdessä muiden kanssa sekä harjoittelemaan taitoja.

Sarja ohjaa hyödyntämään oppitunteja tiedon soveltamiseen – puhutaan, kuunnellaan, keskustellaan, pohditaan, kirjoitetaan, luetaan, kysytään, argumentoidaan, kommentoidaan, ihmetellään, kritisoidaan, vitsaillaan, runoillaan…

Kirjasarjan teoreettiset tausta-ajatukset tulevat muun muassa innovatiivisen opettamisen ja oppimisen näkemyksistä ja 2000-luvun taitojen viitekehyksestä. Innovatiivisessa opettamisessa ja oppimisessa keskeistä on oppilaslähtöinen pedagogiikka, tietotekniikan käyttö oppimistavoitteita edistävällä tavalla ja opetuksen laajentaminen luokkahuoneen ulkopuolelle.

Verkko 1 – Tekstit ja vuorovaikutus

 • OPS 2015
 • Tuotenumero: 6430049631967

Verkko 2 – Kieli, kulttuuri ja identiteetti

 • OPS 2015
 • Tuotenumero: 6430049631967

Verkko 3: Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

HUOM! OPS2015 versio kirjasta julkaistaan 08/2017.

 • OPS 2003
 • Tuotenumero: 6430049630557

Verkko 4: Tekstit ja vaikuttaminen

HUOM! OPS2015 versio kirjasta ilmestyy 08/2017.

 • OPS 2003
 • Tuotenumero: 6430049630663

Verkko 5: Teksti, tyyli ja konteksti

HUOM! OPS2015 versio julkaistaan 08/2017.

 • OPS 2003
 • Tuotenumero: 6430049631509

Tekstinhuollon kirja

Teos on tarkoitettu kaikille omaa kirjallista viestintäänsä kehittäville ja asiatekstejään huoltaville. Teos soveltuu sekä kouluopetukseen että itseopiskeluun.

 • OPS 2015
 • Hinta: Yksityisasiakkaalle 24,90 € / opiskelijalle 15 €
 • Tuotenumero: 6430049631523