Äidinkieli ja kirjallisuus – Tekstinhuolto

Tekstinhuollon kirja on tarkoitettu kaikille omaa kirjallista viestintäänsä kehittäville ja asiatekstejään huoltaville. Vuorovaikutteinen oppikirja soveltuu käytettäviksi niin kouluopetukseen kuin itsenäiseenkin oppimiseen. Oppilaitoskäytössä kirjaa voi käyttää hyvin sekä ohjattuun että yksilölliseen, omaan tahtiin opiskeluun. Esimerkiksi lukiossa Tekstinhuollon kirjaa voi käyttää minkä tahansa kirjasarjan kanssa, ja se soveltuu hyvin myös erillisille kielenhuollon kursseille.

Käsikirjamaisen oppikirjan sisältö on jaoteltu selkeisiin asiakokonaisuuksiin:

  • Peruskielioppi
  • Välimerkit
  • Oikeinkirjoitus
  • Sananvalinta
  • Tekstinhuollon syventäminen

Perinteisen kielenhuollon lisäksi syvennetään tekstilajitaitoja, virke- ja lauserakenteen osaamista ja tekstin yhtenäisyyteen vaikuttavia elementtien hallintaa. Harjoitukset ovat monipuolisia, ja niitä on mahdollista tehdä myös yhteistoiminnallisesti. Oppikirja sisältää useimpien tehtävien oikeat vastaukset.

Kirja kannustaa vuorovaikutteiseen ja aktiiviseen tiedon etsintään. Perusasiat otetaan haltuun kirjan alalukujen opetustekstien ja tehtävien avulla. Opittua syvennetään ja sovelletaan kokoavien tehtävien avulla. Myös itsearviointia käytetään oppimisen tukena. Lisäksi lukuisissa harjoituksissa hyödynnetään internetlähteitä, ja soveltavissa harjoituksissa syvennetään tekstilajiosaamista ja sovelletaan opittua tuottamalla monipuolisesti erityyppisiä asiatekstejä.

Ohje lukiokirjan tilaamiseen

Kirjasarjan kirjat

Kirjailijat

Mika Auramo

Mika opettaa Lohjan Yhteislyseon lukiossa äidinkieltä ja kirjallisuutta sekä tietotekniikkaa. Mika innostui e-Opissa muokattavasta Peda.net-oppikirjasta, jolla voidaan tukea tehokkaasti oppilaskeskeistä yksilöllistä oppimista.