Äidinkieli ja kirjallisuus – Verkko

Koulu-aste: Lukio

Verkko-kirjasarja on sähköinen oppimateriaalikokonaisuus, joka tukee vuorovaikutteista, osallistavaa ja yhteisöllistä oppimista. Sarja ohjaa opetusryhmää työskentelemään sekä yksin että ryhmässä. Tavoitteena on, että itsenäistä tiedonhakua tehdään ennen kaikkea kotona ja tunneilla keskitytään syventämään tietoa yhdessä muiden kanssa sekä harjoittelemaan taitoja.

Sarja ohjaa hyödyntämään oppitunteja tiedon soveltamiseen – puhutaan, kuunnellaan, keskustellaan, pohditaan, kirjoitetaan, luetaan, kysytään, argumentoidaan, kommentoidaan, ihmetellään, kritisoidaan, vitsaillaan, runoillaan…

Kirjasarjan teoreettiset tausta-ajatukset tulevat muun muassa innovatiivisen opettamisen ja oppimisen näkemyksistä ja 2000-luvun taitojen viitekehyksestä. Innovatiivisessa opettamisessa ja oppimisessa keskeistä on oppilaslähtöinen pedagogiikka, tietotekniikan käyttö oppimistavoitteita edistävällä tavalla ja opetuksen laajentaminen luokkahuoneen ulkopuolelle.

Tekstinhuollon kirja sisältää nyt kielenhuollon paketin. Kirja toimii hyvin kurssimateriaalina kaikkien Verkko-sarjan kirjojen ohessa.

Verkko 1 – Tekstit ja vuorovaikutus

 • OPS 2015
 • Hinta: 13,50 €
 • ISBN: 978-952-7237-25-0

Verkko 2 – Kieli, kulttuuri ja identiteetti

 • OPS 2015
 • Hinta: 13,50 €
 • ISBN: 978-952-7237-26-7

Verkko 3 – Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

 • OPS 2015
 • Hinta: 13,50 €
 • ISBN: 978-952-7237-27-4

Verkko 4 – Tekstit ja vaikuttaminen

 • OPS 2015
 • Hinta: 13,50 €
 • ISBN: 978-952-7237-28-1
Verkko 5 – Teksti, tyyli ja konteksti

Verkko 5 – Teksti, tyyli ja konteksti

 • OPS 2015
 • Hinta: 13,50 €
 • Julkaistaan myöhemmin

Tekstinhuollon kirja

Teos on tarkoitettu kaikille omaa kirjallista viestintäänsä kehittäville ja asiatekstejään huoltaville. Teos soveltuu sekä kouluopetukseen että itseopiskeluun.

 • OPS 2015
 • Hinta: 15,90 €
 • ISBN: 978-952-7237-29-8