Fysiikka – Spektri

Spektri lähestyy aihepiirejään kokeellisuuden ja demonstraatioiden näkökulmasta. Fysikaalisia ilmiöitä havainnollistavissa videoissa on selkeät oppimistavoitteet ja pohdintakysymykset. Mallit on esitetty yksinkertaisella, mutta kuitenkin kiinnostavalla tavalla. Kokeellisuutta täydentävät myös mielenkiintoiset oppilastyöt.

Materiaalissa on runsaasti havainnollisia videoita ja interaktiivisia sovelluksia, joiden avulla oppilas voi itse tutustua fysiikan lainalaisuuksiin. Lukujen keskeisiä käsitteitä klikkaamalla saa helposti ja nopeasti selityksen sekä lisätietoa käsitteestä.

Digikirja sisältää opettajan materiaalin, jossa on runsaasti materiaalia opetuksen tueksi.

Ominaisuuksia:

 • Kokeellinen lähestymistapa
 • Monipuolinen opettajamateriaali
 • Paljon havainnollisia videoita
 • Tutki itse -kokonaisuuksia
 • Laaja tehtävistö, mm.
  • automaattisesti tarkistuvia tehtäviä
  • kokeellisia tehtäviä
  • interaktiivisia tehtäviä 
 • Lukukohtaiset tuntitestit
 • Kattava opettajanmateriaali

Katso webinaaritallenne

Tutustu näytelukuihin

Huomaathan, että näyteluvut sisältävät vain teorian yhteydessä olevia pieniä testejä. Muut tehtävät sijaitsevat opettajan tehtäväkokoelmassa, jotka opettaja näkee kirjauduttuaan alustalle opettajan tunnuksilla. Tilaa tunnukset oheisesta linkistä, niin avaamme sinulle oppimateriaalit.

Kirjasarjan kirjat

Spektri 7-9: Yläkoulun fysiikka

Physics 7–9

Kirjailijat

Juha Karkkulainen

Juha opettaa fysiikkaa ja kemiaa Joensuun normaalikoulun lukiossa ja yläkoulussa. Oppikirjan muokattavuus ja päivittämisen helppous kiehtovat Juhaa. Myös se, että koulussa tehdyt oppilastyöt löytyvät videona kertausta varten tai toimivat oppimistehtävien pohjana. Simulaatiot ja interaktiiviset tehtävät antavat oppilaille mahdollisuudet edetä omaan tahtiiin. Myös tehtävien palauttaminen sähköisessä muodossa mahdollistaa paremman jatkuvan arvioinnin toteuttamiseen.

Olli Karkkulainen

Olli opettaa matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa Martinlaakson lukiossa. Häntä motivoi mahdollisuus keksiä ihan uutta ja erilaista lähestymistä vanhoihin tai uusiin asioihin. Olli suosittelee e-Opin fysiikan sarjaa, sillä se sisältää selkeästi oleelliset asiat, jolloin keskeisen asian hahmottaminen on helppoa. Lisätietoja on mahdollista saada vaikkapa nettilinkkien ja videoiden avulla. Kirjaa on helppo muokata omien tarpeiden mukaisesti, sillä opettajan on mahdollista täydentää kirjaan esimerkiksi kuva luokkatilanteesta tai lisätä ryhmätyöalue oppilaille.

Ari Kinnunen

Ari työskentelee Paanan koulussa, Jokioisissa opettaen fysiikkaa, matematiikkaa ja kemiaa. Hän on ollut  kiinnostunut jo opiskeluajoista asti TVT:n käytöstä opetuksessa. Arille on kertynyt opetusmateriaalia työvuosien myötä – niin konkreettisia opetusvideoita ja applettaja kuin ideoita opetuksen toteuttamiseen. Arin mukaan e-Opin fysiikan kirjat on kirjoitettu oppilaan näkökulmasta opettajaa unohtamatta. Kirjojen tekstit lähestyvät fysiikan ilmiöitä käytännön läheisesti unohtamatta kuitenkaan itse fysiikkaa.