Fysiikka – Resonanssi

Digitaalinen materiaali mahdollistaa tietolähteiden monipuolisen käytön ja oppimisprosessin ohjaamisen niin lähi- kuin etäopetuksessakin.

Resonanssin lähestymistapa oppimiseen on elämyksellinen ja kokeellinenAutenttista mittausdataa sekä ilmiöitä demonstroivia videoita on runsaasti sekä uusia ilmiöitä esiteltäessä että harjoitustehtävien yhteydessä. Simulaatioilla pyritään havainnollistamaan näkymättömiä luonnonilmiöitä. Teoria, simulaatiot, mittausdata ja videot luovat kokonaisuuden, joka auttaa opiskelijaa hahmottamaan yhteyksiä mallintamisen tasojen välillä.

Resonanssi-sarjassa korostuu aineiston ja datan analysointi fysiikalle ominaisilla tavoilla ohjelmistoja hyödyntäen. Tämä huomioidaan niin teoriaosioissa kuin tehtävävalikoimaa laajennettaessa. Tehtävät luokitellaan ylioppilaskokeen mukaisesti kolmelle tasolle.

Kattava sarja

Julkaisemme sarjaaan materiaalit kaikkiin lukion uuden opetussuunnitelman fysiikan moduuleihin (FY1–8) sekä erillisen kertausmateriaalin. Materiaaleja saa yhdistettyä helposti tarvitsemallasi tavalla erilaisia opintojaksoja varten. Kirjoihin voi käytön alkaessa kirjautua mm. Google tai MPASS-tunnuksilla.

Etäesittelyt

Jos haluat yksin tai kollegojesi kanssa esittelyn mm. kirjan sisältämistä toiminnallisuuksista ja tehtävistä, voit varata etäyhteydellä tapahtuvan esittelyn sinulle sopivana ajankohtana.

Tutustu näytelukuihin

Huomaathan, että näyteluvut sisältävät vain teorian yhteydessä olevia pieniä testejä. Muut tehtävät sijaitsevat opettajan tehtäväkokoelmassa, jotka opettaja näkee kirjauduttuaan alustalle opettajan tunnuksilla. Tilaa tunnukset oheisesta linkistä, niin avaamme sinulle oppimateriaalit.

Ohje lukiokirjan tilaamiseen

Kirjasarjan kirjat

Resonanssi 1: Fysiikka luonnontieteenä (LOPS2021)

Resonanssi 2: Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (LOPS2021)

Resonanssi 3: Energia ja lämpö (LOPS2021)

Resonanssi 3: Energia ja lämpö (LOPS2021)

 • OPS 2021
 • Hinta: 6,75€
 • ISBN: 978-952-7327-44-9
 • Julkaistaan keväällä 2021
Resonanssi 4: Voima ja liike (LOPS2021)

Resonanssi 4: Voima ja liike (LOPS2021)

 • OPS 2021
 • Hinta: 6,75€
 • ISBN: 978-952-7327-45-6
 • Julkaistaan kesällä 2021
Resonanssi 5: Jaksollinen liike ja aallot (LOPS2021)

Resonanssi 5: Jaksollinen liike ja aallot (LOPS2021)

 • OPS 2021
 • Hinta: 6,75€
 • ISBN: 978-952-7327-46-3
 • Julkaistaan kesällä 2021
Resonanssi 6: Sähkö (LOPS2021)

Resonanssi 6: Sähkö (LOPS2021)

 • OPS 2021
 • Hinta: 6,75€
 • ISBN: 978-952-7327-47-0
 • Julkaistaan syksyllä 2021
Resonanssi 7: Sähkömagnetismi ja valo (LOPS2021)

Resonanssi 7: Sähkömagnetismi ja valo (LOPS2021)

 • OPS 2021
 • Hinta: 6,75€
 • ISBN: 978-952-7327-48-7
 • Julkaistaan keväällä 2022
Resonanssi 8: Aine, säteily ja kvantittuminen (LOPS2021)

Resonanssi 8: Aine, säteily ja kvantittuminen (LOPS2021)

 • OPS 2021
 • Hinta: 6,75€
 • ISBN: 978-952-7327-49-4
 • Julkaistaan keväällä 2022
Resonanssi ABI (LOPS2021)

Resonanssi ABI (LOPS2021)

 • OPS 2021
 • Hinta: 6,75€
 • Julkaistaan keväällä 2022

Resonanssi 1 – Fysiikka luonnontieteenä

Resonanssi 5 – Jaksollinen liike ja aallot

Kirjailijat

Juha Haapola

Juha on Helsingin luonnontiedelukion fysiikan ja matematiikan lehtori. Hän haluaa oppikirjailijana tuottaa opiskelijoiden ja opetuksen tarpeeseen vastaavaa sähköistä materiaalia, mutta myös kehittyä samalla työssään. Juhan mukaan Resonanssi-sarja tarjoaa monipuolisen ja muokattavan oppimateriaalin, joka aktivoi opiskelijoita ja mahdollistaa erilaisia pedagogisia lähestymistapoja. Lisäksi kirjasarja tukee erinomaisesti valmistautumista sähköiseen ylioppilaskokeeseen.

Lauri Hellsten

Lauri Hellsten

Otso Huuska

Otso on Rauman lyseon lukion fysiikan ja matematiikan lehtori. e-Opissa Otsoa innostaa muokattava elinikäistä oppimista tukeva oppimateriaali. Otson mukaan tämä antaa mahdollisuuden olla mukana kehittämässä suomalaista koulua toivottuun suuntaan. Otso nauttii oppikirjailijan työstä, koska kirjailijatiimi on kovatasoinen ja kirjan kirjoittaminen on itsellekin oppimisprosessi. Oma pedagoginen ajattelu kehittyy joka päivä ja samalla saa paljon uusia ajatuksia fysiikan opetuksesta ja oppimisesta.

Panu Viitanen

Panu on Helsingin luonnontiedelukion fysiikan lehtori. Häntä kiehtoo e-Opissa erityisesti monikäyttöiset oppikirjat, jotka jättävät opettajan luovuudelle tilaa, ja hyvä oppikirjailijatiimi. Työ tukee opettajuutta mahdollistamalla opiskelijoiden kanssa työskennellessä syntyneiden ajatuksien ja hyvien käytänteiden jakamisen. Resonanssi-sarja pyrkii Panun mielestä mahdollistamaan fysiikan sisältöjen oppimisen entistä mielenkiintoisemmalla ja innostavammalla tavalla uuden opetussuunnitelman hengessä.