Biologia – Symbioosi

Koulu-aste: Lukio

Symbioosi-sarjan tavoitteena on uudistaa biologian oppimista ja aktivoida opiskelijoita ajattelemaan. Kirjat ovat yhteisöllisiä ja niiden suunnittelussa on otettu huomioon uusin ainedidaktinen tutkimustieto. Kirjat ovat myös hyvin visuaalisia.

Symbioosissa tekstin ja tehtävien välistä rajaa on häivytetty. Osa tehtävistä on interaktiivisia ja oppilaita väsymättömästi testaavia. Osassa tehtäviä opetetaan tietoaines, jonka jälkeen seurataan sen toteutumista esimerkkitapauksissa. Toisissa tehtävissä tutustutaan ensin johonkin biologiseen ilmiöön ja etsitään siitä keskeiset periaatteet, joista tiivistetään varsinainen opittava yleisempi teoria.

Symbioosi tarkoittaa yhteiseloa. Nimen voidaan ajatella merkitsevän sitä, että oppimateriaali on alusta alkaen kehitetty juuri sähköiseen muotoon. Sähköinen ympäristö ja oppimateriaali täydentävät toisiaan; niiden suhde on mutualistinen.

Tutustu LOPS2021-näytelukuihin.
Huomaathan, että näyteluvut sisältävät vain teorian yhteydessä olevia Testaa tietosi -tehtäviä. Muut tehtävät sijaitsevat opettajan tehtäväkokoelmassa, jonka opettaja avaa opiskelijoille opintojaksojen yhteydessä.

Symbioosi 1: Elämä ja evoluutio

 • OPS 2015
 • Hinta: 13,50 €
 • ISBN: 978-952-7237-16-8

Symbioosi 2: Ekologia ja ympäristö

 • OPS 2015
 • Hinta: 13,50 €
 • ISBN: 978-952-7237-17-5

Symbioosi 3: Solu ja perinnöllisyys

 • OPS 2015
 • Hinta: 13,50 €
 • ISBN: 978-952-7237-18-2

Symbioosi 4: Ihmisen biologia

 • OPS 2015
 • Hinta: 13,50 €
 • ISBN: 978-952-7237-19-9

Symbioosi 5: Bioteknologia

 • OPS 2015
 • Hinta: 13,50 €
 • ISBN: 978-952-7237-20-5

Symbioosi 6: Biologian kertaus

 • OPS 2015
 • Hinta: 19,90 €
 • ISBN: 978-952-7237-11-3

Symbiosis 1 – Life and evolution

 • ISBN: 978-952-7327-30-2

Symbioosi 1 (LOPS2021)

 • OPS 2021
 • Hinta: 13,50€
 • ISBN: 978-952-7327-20-3